VAN DE REDAKTIE KAMPIOENSELFTALLEN AJAX WINNAAR UEFA-CUP 1992 ZATERDAG 1 t JUNIOREN A1 JUNIOREN B2 JONG JUNIOREN D1 S JONG JUNIOREN D2 JONG JUNIOREN El j o JONG IUNIOREN E2 Dat feit is onuitwisbaar gemaakt in de toch al zo rijke Ajax-historie. Als tweede club in Europa naast Juventus heeft Ajax thans alle Europese bekers in de kast staan. Barcelona volgde als derde club op 20 mei j.l. 13 mei werd een uiterst gedenkwaardi ge dag die heel voetbalminnend Neder land nog lang zal bijblijven. Maar niet al leen die wedstrijd tegen Torino in het Olympisch Stadion maar het totale beeld dat Ajax naar voren bracht, die ongelooflijke uitstraling naar alles wat voetbal maar een goed hart toedraagt is bepalend geweest gedurende vooral de laatste maanden van dit voetbalseizoen. Ondanks het missen van de landstitel was voor velen Ajax toch de club in Ne derland waar het dit seizoen allemaal om draaide. Veel mensen keerden weer terug naar de velden of gingen voetbal gewoon weer leuk en aantrekkelijk vin den als Ajax op de buis verscheen. Het spel, zoals Louis van Gaal het graag ge speeld zag worden, werd door de spe lers perfect uitgevoerd en als onze Technisch Direkteur verwacht dat het al lemaal nóg beter en nog mooier kan, dan heeft onze club toch een toekomst voor de boeg waar menig ander jaloers op moet zijn. De happening in het Olympisch Stadion op 13 mei was ongekend en in die om vang nog nooit voorgekomen in de Ajax- geschiedenis. De beelden van alles wat maar met die wedstrijd te maken heeft gehad, spreken in dit Magazine boekde len en zijn niet onder woorden te bren gen. De club in z'n geheel mag meer dan trots op zichzelf zijn dat het zoveel te weeg heeft gebracht onder de mensen en eens temeer is bewezen dat Ajax van iedereen is en alszodanig ook wordt be schouwd. Al die mensen in het hele land, en daarbuiten, voelen zich allemaal een stukje Ajax en willen daar graag bij horen. Het is de verdienste van de club in z'n totaliteit onder aanvoering van het bestuur dat het allemaal zover is geko men. Dat Ajax meer is dan een voetbal club, dat het voetbal speelt zoals het hoort, dat de club het publiek brengt waar het om vraagt in het stijl en am biance die z'n weerga niet kent. De uitstraling van Ajax, de kracht van haar eigen spelers, veelal komend vanuit de eigen voetbalschool en juist daarom zo charmant en vol waardering door ie dereen, dat is het beeld dat de voetbal liefhebbers van Ajax hebben. De club in z'n totaliteit is erin geslaagd via de pres taties van ons eerste elftal dat beeld ge stalte te geven waardoor het rood-witte shirt een bijna magische uitstraling heeft. Die waardering voor de club vond z'n hoogtepunt op de 13de mei toen al uren voor de aftrap het stadion zo goed als vol zat en het gezang van de vele dui zenden toeschouwers ons kippevel deed bezorgen. "We are the Cham pions" klonk twee weken eerder schitte rend en ontroerend in het lege Delle Alpi stadion in Turijn en werd minstens zo prachtig en emotioneel ten gehore ge bracht in het Olympisch Stadion. Een meer toepasselijk lied bestaat er niet. Het is allemaal inmiddels al weer enige tijd achter de rug en heeft het Europese Kampioenschap in Zweden onze aandacht gehad waar ongetwijfeld een groot aantal spelers van Ajax deel uit maakte van het Nederlands Elftal. Voor de club, voor de mensen van ach ter de schermen, is hopelijk enige tijd van rust aangebroken na die uiterst drukke dagen en weken rondom al die wedstrijden. Maar lang zal dat niet duren want op 6 juli is alweer de eerste training en in het weekeinde van 14/15 augustus start weer de vaderlandse competitie voor het seizoen 1992/93 en dan moet alles en iedereen weer op de rails staan. En begint alles weer van voren af aan...! Tijn Middendorp In de Joop van den Ende studio's te Aals meer werden de Ajax-selectie en bege leiders officieel gehuldigd tijdens een fantastische party. Een daverend ap plaus van alle aanwezigen voor de Aja- cieden opende de avond. Foto: Louis van de Vuurst

AJAX ARCHIEF

Magazine (1987-2007) | 1992 | | pagina 7