OVERZICHT A/AX-ZATERDAG AJAX 3 DANKBETUIGING I mn muv Het einde van een bijzonder spannend en slopend seizoen werd bereikt met promotie naar de tweede klasse zater dag-amateurs. In het vorige Magazine meldden wij U dat Ajax en Advendo '57 in verliespunten gelijk stonden. Alleen het doelsaldo van Ajax was veel beter. Helaas telt dat niet mee in de competitie van het amateurvoetbal en dus moest de laatste uitwedstrijd in en tegen HOE VELAKEN gewonnen worden, ervan uit gaande dat ook Advendo geen fout zou maken. Na een moeilijke start forceerde Steve Mijnals een strafschop waarna alles veel eenvoudiger ging. Dennis Gerritse scoorde zes(!) treffers wat erg goed was voor de moraal. Eindstand: 0-7. Op de beslissingswedstrijd tegen Ad vendo op het veld van IJsselmeervogels was veel publiek afgekomen, zo'n 3000 mensen. Van Ajax-zijde zorgde het vol tallige bestuur en technische staf voor voldoende motivatie. Het werd een enerverende wedstrijd, misschien niet zo goed, maar wel spannend. Dennis Gerritse scoorde 1 -0 uit een rebound na een enorme knal van Jan van Oevelen. Advendo werd daarna wat sterker en scoorde prompt 1 -1Omdat die stand ook na 120 minuten voetbal nog op het bord stond, was een tweede beslis singswedstrijd noodzakelijk. Drie dagen later, opnieuw in Spaken burg, was zonodig nog meer publiek, veel vuurwerk, duizendklappers en een orkest. Het werd opnieuw 1 -0 door Dennis Ger ritse na een schitterende voorzet van de net van een operatie herstelde Silvio Zorgvol. Maar opnieuw kwam Advendo nog voor de rust terug. In een zenuwslopende tweede helft en een verlenging om nooit te vergeten, waarin Ajax niet slecht weg kwam, ein digde ook deze ontmoeting in 1 -1En volgens de reglementen van de KNVB bleek het oorspronkelijke doelsaldo van de competitie nu wel doorslaggevend te zijn. AJAX was dus kampioen en promo veerde naar de tweede klasse. Dank vanaf deze plaats aan de verzor gers Frank, Enna en Rene Wormhoudt, die er alles aan gedaan hebben om de zwaar geblesseerde spelers terug te brengen en verder uiteraard dank aan "O een ieder, die op enigerlei wijze aan dit succes heeft meegewerkt. Trainer Dick de Groot, een fantastisch resultaat en bedankt voor de geweldige samenwerking in het afgelopen seizoen! Cees Boot Het seizoen is voor ons voorbij. De laat ste competitiewedstrijd werd gespeeld in en tegen BADHOEVEDORP dat nog een puntje nodig had om degradatie te ontlopen. Ajax was echter vast van plan zijn sportieve taak te vervullen en leidde met de rust dan ook verdiend met 0-2. Het had daarmee echter zijn kruit ver schoten omdat het allemaal te gemak kelijk ging. De concentratie verslapte en zo kon onze tegenstander toch nog tot 2-2 terugkomen. Een derde plaats in de competitie was ditmaal ons deel maar volgend jaar wil len we toch weer trachten een stapje hoger te komen. Tenslotte werd nog aan een tweetal tournooien deelgenomen, bij TOS AK- TIEF en bij ARSENAL. Het internationale tournooi (Eurosport- ring) van TOS AKTIEF was zeer ge slaagd waarbij Ajax een wedstrijd won, verloor en gelijk speelde. Het tournooi bij ARSENAL was sfeerloos met slecht weer en weinig publiek. Met drie overwinningen werd Ajax tournooi- winnaar. Er restten ons toen nog twee tournooien in Noordeloos en Zaandam waarna het seizoen er definitief opzat. Alle spelers worden bedankt voor hun bijdrage in dit voetbaljaar en een prettige vakantie toe gewenst. Frans Grootenboer Ajax Zaterdag 1 gepromoveerd naar de tweede klasse amateurs v.l.n.r. staand: trainer Dirk de Groot, fy siotherapeut Rene Wormhoudt, Robbin Kortlevers, Germaine Holwijn, Ron Dijk stra, Renato Dijksterhuis, Patrick de Geus, Ton Fens, Steve Mijnals, Dennis Gerritsen, leider Cees Boot en grens rechter Jan van Oevelen. v.l.n.r. zittend: Maxim Rettich, Dennis Bogaard, Rob Pronk, Johan Wins, Ruud Vahrmeyer, Ramon Bravo, Jerry Kisoor ontbreken: Cees van Oevelen en Silvio Zorgvol. Eindstanden Ajax Zaterdag Voetbal: Zaterdag 1: Ajax 22 37 (78 -21) Advendo'57 22 37 (67 -23) Amstelveen 22 28 Stroe 22 25 Desto 22 23 Ajax promoveert na twee beslis singswedstrijden tegen Advendo '57 op doelsaldo. Zaterdag 2: Alsmeer 2 22 Amstelveen 2 22 Lelystad 2 22 Volendam 2 22 Ajax 2 22 Zaterdag 3 De Geuzen 2 22 Nedlloyd 2 22 Ajax 3 22 Rood Wit/A 2 22 ABN 2 22 35 33 27 26 26 33 29 27 23 20 Langs deze weg wil ik graag iedereen bedanken voor de zeer geslaagde vroegtijdige viering van mijn vijftigste verjaardag op zaterdag 2 mei j.l. Deze dag, die wij als zeer prettig hebben erva ren, zal ons nog lang bijblijven. Nogmaals, bedankt hiervoor! Joop de Vries en familie. Joop de Vries tijdens zijn huldi ging ter ere van z'n vijftigste ver- ioarrlon

AJAX ARCHIEF

Magazine (1987-2007) | 1992 | | pagina 58