reisburo ROEVER INHOUD umbro ABN AMRO SONY OPEL O 5 7 9 Commodore Martinair VAN DE VOORZITTER VAN DE REDAKTIE KRONIEK 17 CHAMPAGNE/ FELICITATIES 18 INTERVIEW: LOUIS VAN GAAL 25 ONVERGETELIJKE REIS 27 ONSTERFELIJKE HELDEN 28 SUPPORTERS VERENIGING 30 SUPPORTERS 33 DE WEG NAAR DE UEFA-CUP 46 DE STERREN EN HUN STERRETJES 53 JEUGDOVERZICHT 57 AJAX 2 BETAALD/ VOOR U GELEZEN 58 AJAX ZATERDAG boekhoven-bosch O heidemij POUGRAS eanl rAii/rnr LU4JL VVIIVLr I GRAFISCHE ONDERNEMERS COLOFON AJAX MAGAZINE 5e JAARGANG NUMMER 8/JUN11992 Ajax Magazine verschijnt acht keer per jaar UITGAVE EN ACQUISITIE TEMA Uitgevers Prof. v.d. Scheerstraat 209 2035 AM Haarlem Telefoon: 023-366174 VORMGEVING EN DRUK Boekhoven-Bosch grafische ondernemers Europalaan 12 Postbus 2035 3500 GA Utrecht Telefoon: 030-820911 Redactieadres A.F.C. Ajax Postbus 41885 1009 DB Amsterdam REDACTIE AJAX MAGAZINE André Kraan, Tijn Middendorp, Wim Heisterkamp, David Endt. Fotografie Louis van de Vuurst, Cor Mooij, Ruud Voll, Marcel Israel, Jan Mud e.a. Eindredacteur Tijn Middendorp Steenbok 22 1188 AT Amstelveen Telefoon: 020-6454421 Abonnementen Door overmaking van 35,00 krijgt u het Ajax Magazine acht keer per jaar thuis gestuurd. Overmaking per girobetaal kaart naar: Ajax administratie, Midden weg 4011098 AV Amsterdam. Inleveringsdatum volgende kopij 15 september 1992 Foto voorpagina Feestvreugde na het behalen van de UEFA-cup Foto's: Louis van de Vuurst Niets uit dit magazine mag worden gekopieerd of vermenigvuldigd dan na toestemming van de redactie.

AJAX ARCHIEF

Magazine (1987-2007) | 1992 | | pagina 3