De gladiatoren betreden het veld. De aanvoerders van Ajax en AA Gent (re- spektievelijk Danny Blind en Michel de Groote) gaan hun manschappen vooraf bij de UEFA Cupwedstrijd Ajax - AA Gent. Foto: Ruud Voll men. Gelukkig liep het dit keer in de tweede helft aanzienlijk beter. Wim Jonk en Frank de Boer, de veroorzakers van de 1 -0 achterstand, herstelden zich per fect door de stand naar 1 -2 te brengen terwijl Aron Winter 1 -3 als eindstand maakte. De schade bleef derhalve ge lukkig beperkt, mede door de uitsteken de inbreng van spelers als Alfons Groe nendijk, Rob Alflen, John van Loen en Dan Pedersen, waardoor nog eens blijkt hoe belangrijk het is te kunnen beschik ken over goede invallers die minstens zo belangrijk zijn als basisspelers. Ajax dus stevig op de 2e plaats maar wel 4 punten achter op PSV met nog 5 wed strijden te gaan. Het lijkt moeilijk te wor den voor de landstitel. Maar dan, het echte werk op hoog ni veau. Halve finale Europa Cup, de uit wedstrijd tegen Genua op woensdag 1 april. Vooraf de gebruikelijke specula ties, voorbeschouwingen, inschattin gen, voorspellingen en uitslagen maar niemand op deze aardbol zal hebben voorspeld dat Ajax na 42 seconden 0-1 zou scoren. En zo zit het voetbal in el kaar. Het is niet te voorspellen en juist daarom zo interessant. Maar juist toen half Nederland zich voor de buis en een flink aantal gelukkigen in het stadion zich hadden voorbereid op misschien wel een benauwde en nerveuze wed strijd kon alles wat Ajax was al onmid dellijk weer opspringen van vreugde toen het door de kopbal van Pettersson direct 0-1 werd terwijl nog geen Italiaan de bal had aangeraakt. Dat was wegge legd voor hun keeper om de bal uit het net te halen. Ongelooflijk! En het opmer kelijke was nog dat na er zich die goal binnen enkele minuten nog meer gele genheden zich voor deden om de wed strijd bij wijze van spreken binnen 5 mi nuten te beslissen. Zo verrast waren de Italianen met het Ajax-spel. Na verloop van enige tijd liep het natuurlijk allemaal wat moeilijker en kwam de tegenstander soms gevaarlijk door. Maar scoren in een uitwedstrijd is dubbel belangrijk en dus was die eerste goal een enorme opsteker. En het werd nog mooier toen Brian Roy in de tweede helft 0-2 op het scorebord bracht en al les te mooi leek om waar te zijn. Jammer dat er daarna een periode van mindere concentratie ontstond waardoor de Ita lianen vrij snel tot 2-2 terugkwamen. Het zal een leerschool voor het elftal ge weest zijn dat elk verslapping in concen tratie in zo'n wedstrijd op dat niveau fa taal kan zijn en dat ook vaak is. Aan de ene kant hoort dat bij een elftal op weg naar de Europese top, maar het is toch even slikken. Dat Ajax absoluut heel ver kan komen bleek uit de veerkracht van het elftal door kort voor tijd met een schitterende stiftbal van Aron Winter toch de volle winst te pakken en 2-3 op het scorebord te brengen. Het was een prestatie van de bovenste plank waar heel Nederland nog zeer lang over nagonsde en de euforie kende geen grenzen. De monden van 40000

AJAX ARCHIEF

Magazine (1987-2007) | 1992 | | pagina 9