INGEZONDEN A.A.GENT een afwijzing onder ogen te brengen, c.q. de alternatieven aan te geven. Ik vind dat een uiterst onzorgvuldige, ja bedenkelijke gang van zaken. Het bestuur van Genoa heeft ons gede monstreerd wat slecht gastheerschap inhoudt, hoe ongemanierdheid gestalte krijgt, en hoe men zich bij de return te genover een gastheer niet behoort te gedragen. Ik heb uiteindelijk besloten u de details te besparen, maar laat het slechts bij mijn opmerking, dat deze he ren niet in een Europees toernooi thuis horen. Graag wil ik u langs deze weg nog eens attenderen op het verbod van vuurwerk tijdens wedstrijden. Ik kan maar niet be grijpen hoe mensen, die zich supporter noemen, hun club willens en wetens te gen geldboetes op laten lopen. De rode fakkels welke aan het begin van de wedstrijd worden ontstoken, kunnen bij de meeste waarnemers nog wel door de beugel, maar iedereen weet toch dat wij in moeilijkheden komen wanneer men die fakkels op het veld gooit, ook al wordt er nog niet gespeeld. Dames en heren houdt u hier nu mee op, want u bewijst Ajax een zeer slechte dienst. Natuurlijk klinkt een duizendklapper aan het einde van de wedstrijd formidabel. Maar wanneer de waarnemer meent, dat het geluid de wedstrijd beïnvloedt, doordat de spelers van de tegenpartij er bijvoorbeeld door worden afgeleid, is Leiden in last en behoeft het zelfs niet bij een boete te blijven. Er zijn zelfs plannen in de maak om de wedstrijd in dat geval ongeldig te verklaren. Wie schiet daar nu mee op? U wilt toch ook dat Ajax weer meetelt. Belemmer ons dan niet in dat streven. De komende maand gonst het van de activiteiten op supportersgebied. Zo vindt op 16 en 17 mei o.a. het grote supporterstoernooi plaats op sportpark Drieburg. Tegelijkertijd zal de oprichting van de nieuwe Ajax-supportersvereni- ging bekend worden gemaakt. Mei is ook de maand van de huldiging van de kampioenselftallen. En dat ziet er ook dit jaar weer goed uit. Michael van Praag WAT BETEKENT AJAX VOOR MIJ? De naam Ajax ligt lekker in het gehoor tijdens het voetballeven. Ajax is een wereldbe roemd handelsmerk zoals Opel in de auto-industrie, Umbro in de sportkleding, Sony in de televisiewereld of Commodore in de computermarkt. Deze reputatie moet zijn bereikt met enorme inzet en goede resultaten en tegelijker tijd verplicht deze faam het leveren van kwaliteit. In de jaren 60 is de naam Ajax ge stegen onder de grote leidinggevende clubs in Europa en in de wereld. Deze Hol landse club heeft de top bereikt op de manier van de Ajax-stijl. Ajax realiseerde een voetbalwonder aan de Middenweg hoofdzakelijk met spelers uit de eigen school. In tegenstelling tot andere Europese clubs in Spanje of Italië zorgde Ajax voor het ta lent en vreemden kochten ze weg. De Ajax-school levert jaarlijks eminente spelers af: onbekende spelers uit Nederland of buitenland, hoofdzakelijk uit Denemarken, werden voetbalsterren in de Watergraafsmeer. Zij werden de wens van iedere trai ner. Het probleem van vandaag is: het formeren van een team vanwege de snelle transfers van de beste spelers zodat het team niet voldoende tijd krijgt om te rijpen. Ajax heeft de bewondering van de hele voetbalwereld verkregen met attraktief aan vallend voetbal. De echte voetballiefhebbers en deskundigen weten dat Ajax altijd spelers laat voetballen zoals men dat van Ajax gewend is. Spelers en trainers die daar niet aan konden voldoen vielen af. Ajax heeft altijd een team gehad met talen ten voor vandaag en morgen. De club heeft hard gewerkt aan deze reputatie en nie mand kan de club daarin stoppen. Ook niet de vandalen door het gooien van stok ken. Laten we deze mensen afstoppen en laat het voetbalveld de plaats van vredig week end-amusement zijn. Dat is Ajax voor mij! Dr. Gocze Peter Gyor, Foldes G.u. 4/a Hungary PS: Dr. Gocze Peter is reeds zeer lang een trouw Ajax-supporter. Uiteraard zijn an deren ook van harte welkom om soortgelijke verhalen op papier te zetten en deze de redaktie van het Ajax Magazine toe te sturen. Redaktie Na de succesvolle missie tegen AA Gent stond er nog een feestelijke gebeurte nis op het programma. Direct na de wedstrijd ondertekenden Ajax en kleding- sponsor UMBRO een nieuwe verbintenis voor de duur van nog eens vier jaar. In het bijzijn van Wil Langenberg, vertegenwoordiger van UMBRO in Nederland, en de Ajax-bestuursleden Coronel en Van Os plaatsten Martin Prothero van UMBRO en Ajax-voorzitter Michael van Praag hun signatuur onder het contract. Foto: Louis van de Vuurst

AJAX ARCHIEF

Magazine (1987-2007) | 1992 | | pagina 6