reisburo ROEVER INHOUD umbro II ABN AMRO SONY Commodore Martinair boekhoven-bosch 5 VAN DE VOORZITTER 6 INGEZONDEN 7 VAN DE REDAKTIE 8 KRONIEK 15 SUPPORTERS 20 BOBBY HAARMS 26 VOOR U GELEZEN/ IN MEMORIAM JAN WESTERIK 31 OUDE GLORIE 32 STADION 35 BORDJESCLUB 41 DIEPDONKER- ROOD 43 WEDSTRIJD- KARAKTE- RISTIEKEN 51 AJAX 2 52 JEUGD- OVERZICHT 54 AJAX ZATERDAG O hektemij POUGRAS G R A F ISTHF n N n F R N F M F RS COLOFON AJAX MAGAZINE 5e JAARGANG NUMMER 7/ME11992 Ajax Magazine verschijnt acht keer per jaar Uitgave en acquisitie TEMA Uitgevers Prof. v.d. Scheerstraat 209 2035 AM Haarlem Telefoon: 023-366174 VORMGEVING EN DRUK Boekhoven-Bosch grafische ondernemers Europalaan 12 Postbus 2035 3500 GA Utrecht Telefoon: 030 - 820911 Redactieadres A.F.C. Ajax Postbus 41885 1009 DB Amsterdam REDACTIE AJAX MAGAZINE André Kraan, Tijn Middendorp, Wim Heisterkamp, David Endt. Fotografie Louis van de Vuurst, Cor Mooij, Ruud Voll, Marcel Israel, Jan Mud e.a. Eindredacteur Tijn Middendorp Steenbok 22 1188 AT Amstelveen Telefoon: 020 - 6454421 Abonnementen Door overmaking van 35,00 krijgt u het Ajax Magazine acht keer per jaar thuis gestuurd. Overmaking per girobetaal kaart naar: Ajax administratie, Midden weg 4011098 AV Amsterdam. Inleveringsdatum volgende kopij 26 ME11992 Foto voorpagina Michel Kreek, gefotografeerd door Louis van de Vuurst Niets uit dit magazine mag worden gekopieerd of vermenigvuldigd dan na toestemming van de redactie.

AJAX ARCHIEF

Magazine (1987-2007) | 1992 | | pagina 3