\Jp 20 maart j.I. werd in ons stadion de jaarlijkse reünie van de Bordjesclub ge houden. Zoals elk jaar rond de verjaar dag van Ajax, op 18 maart, komt deze club van krasse Ajacieden bij elkaar voor een uiterst gezellige reünie waar de rood-witte harten voluit spreken. De Bordjesclub bij Ajax, wat is dat ei genlijk? Buiten de club hoort men er ei genlijk betrekkelijk weinig over terwijl het toch een uniek verschijnsel is in een ver eniging waar soms geld en commercie zo de overhand hebben dat het wel lijkt alsof er voor echte clubmensen geen plaats zou zijn. Welnu, bij Ajax is niets minder waar. Nog altijd is Ajax een echte vereniging van leden waar velen die club niet meer loslaten. Na 25 jaar lidmaat schap kan men dan toetreden tot de Bordjesclub. Deze club bestaat al heel lang. Volgens onze "archivaris" Wim Schoevaart werd op 3 december 1937 door de toenmali ge voorzitter van Ajax, Marius Koolhaas, tijdens een Sint Nicolaasfeest aan 62 werkende leden, die 25 jaar of langer lid van de club waren, een fraai uitgevoerd Ajax-Bord overhandigd. Dat gaf toen nog geen aanleiding een Bordjesclub op te richten. Pas 9 jaar later, in april 1946, staken mensen als Frits de Bruyn, Jan de Boer en Tjerk de Munnik de koppen bij elkaar en kwam men tot de oprichting van de Bordjesclub met de bedoeling een keer per jaar met elkaar een gezelli ge avond te hebben. De eerste keer vond plaats op 27 juli 1946 in het Minerva Paviljoen waar ruim 60 leden aanwezig waren die hun voet baljaren al lang achter de rug hadden. In 1947 werd het feest op 15 maart gehou den in Krasnapolsky en vanaf dat jaar werd het traditie om elk jaar, zo rond de verjaardag van Ajax t.w. 18 maart, zo'n bijeenkomst te beleggen. Vele jaren kwam het gezelschap vervol gens bijeen in Café Restaurant Atlantic van de Gebroeders Sweering. Daarna ging het enige tijd naar het restaurant in de Jaap Eden Hal met vele malen Wim Volkers als tafelpresident. De Bordjesclub telt momenteel 110 le den die allemaal, zoals gezegd, 25 jaar of langer werkend lid zijn van onze ver eniging en dus in het bezit zijn van het Bordje. Overigens kent Ajax naast het Bordje bij 25 jaar nog meer onderscheidingen zo als: - bij 40 jaar lid: Delftsblauw Bord met het getal "40" plus naam en datum; - bij 50 jaar lid: de Gouden Speld; - bij 60 jaar lid: de Gouden Speld met een briljant; - bij 70 jaar lid of meer: een passend ca deau. Elk jaar komen op een zaterdagochtend ergens in het najaar de jubilarissen bij een om uit handen van onze voorzitter de betreffende onderscheidingen te ont vangen. Tot op heden zijn reeds eerder een aantal "75-jarigen" als "oudsten" gehuldigd doch dit jaar hoopt de club een absoluut unicum mee te maken door de nu 93-jarige Frits Hohle te huldi gen met zijn 80-jarig lidmaatschap. Het Comité heeft de jubilaris reeds gezegd zo'n evenement niet voorbij te laten gaan. En komen doet ie...!!

AJAX ARCHIEF

Magazine (1987-2007) | 1992 | | pagina 35