TV LEVEN ij heeft nauwelijks enige introductie nodig. Zeker niet binnen de club en ook daarbuiten is hij zeer bekend. Hoe kan het ook anders als iemand 23 jaar assis tent-trainer en 45 jaar lid van Ajax is. Zijn naam, Bobby Haarms (58) is automa tisch aan Ajax verbonden en zijn liefde voor de club is grenzeloos. "Ajax", zegt hij ergens in zijn verhaalis houden van". En dat blijkt meer dan duidelijk wanneer hij zijn verhaal doet in de week tussen de twee wedstrijden tegen Ge nua. Met een bezetenheid en emotie die zijn weerga niet kent. Praten met Bob Haarms over Ajax is eindeloos. Het ge sprek werd beperkt tot ongeveer drie uur. "Ik moet om acht uur weg vanavond want ik wil Dickie de Groot steunen met de Zaterdag. Die hebben overmorgen een belangrijke wedstrijd en dan steun je je gabber natuurlijk in de voorbereiding". Stel Bob een vraag over Ajax en hij loopt volledig leeg en praat overz'n cluppie als geen ander. Hij werkt bij wijze van spreken 25 uur voor Ajax, kent vrijwel geen snipperdagen, is altijd bij Ajax te vinden, bezig met de veelheid aan werk zaamheden die hem na aan het hart lig gen. In de eerste plaats als assistent van Louis van Gaal en daar blijft het niet bij. Coördinator van de Zaterdag 1materi aalbeheerder, het revalideren van spe lers en nog veel meer behoren tot zijn veelheid van taken. Zeer arbeidsinten sief, zeer druk maar hij zou het voor geen goud willen missen. Letterlijk!! Bobby Haarms in een monoloog: "Wie Bobby Haarms eigenlijk is?" Ja, eh...moet je dat aan mij vragen? Doe je maar bij een ander. Nou ja, kijk, m'n ge luk is natuurlijk geweest dat ik aan de overkant bij Ajax ben geboren. Op de Middenweg. En dan word je als klein jongetje al heel snel op de schouders van je vader meegenomen naar Ajax. Dan word je Ajacied. Op 12-jarige leef tijd mocht ik lid worden. Na drie proef- wedstrijden aangenomen. Zoals dat nu nog gaat. We hebben pas die instuif ge had van al jongetjes die zo graag bij Ajax willen spelen. Het waren er geloof ik 700 totaal. En dan hebben we er maar, ik weet niet precies, zo'n 30 of 40 nodig. Dus alleen de allerbesten blijven over. En als je dan ziet wat de mensen ervoor over hebben om bij Ajax te spelen. Op een gegeven moment wilde Tonnie Pronk van een jongetje z'n telefoonnum mer weten. Wist ie niet dus werd z'n moeder erbij geroepen. Bleek het een plaatsje ergens bij Maastricht te zijn. Waarop Tonnie zei: "Mevrouw, stel dat uw zoontje wordt aangenomen, dan wordt wel van hem verwacht dat hij 4x per week komt trai nen plus een wedstrijd op zaterdag. Hoe denkt u dat te doen?" Waarop de moe der zei: "Geen probleem, dan gaan we verhuizen". Die uitstraling, hè, dat is het. Maar goed, elk jaar dus die selecties en ik kwam te trainen onder Jack Reynolds, Die kende mij al een beetje want ik was iedere dag bij Ajax om ballen uit de sloot te halen en soms mocht ik zelfs ballen aanreiken. Dat was een hele eer. He lemaal om onder hem te trainen. Nou, in de jeugd heb ik alle hoogste elf tallen doorlopen tot 1952 toen ik debu- 20

AJAX ARCHIEF

Magazine (1987-2007) | 1992 | | pagina 20