successen van de voetballers, de trai ners, begeleiders, en het Ajax-bestuur maar zeker ook dat van de fans die hun steun op een sportieve manier betuigen. In het volgende artikel omschrijft Ruud Pompert, vaste medewerker van "Kick Off", het officieel programmablad van Ajax, de kleuren en de teksten die Ajax mede naar de finale van het UEFA Cup toernooi hielpen. Tijdens de halve finale tussen Ajax en het Italiaanse Genoa keek hij zijn ogen uit en gaf hij zijn oren goed de kost. Voor het fotowerk droeg Ruud Voll zorg, die tijdens die zelfde halve finale zijn lens liet inzoomen op het prachtige "randge- beuren". Tekst en foto's zijn een speciale ode aan de Ajax-supporters die zich in het Euro pa Cup-avontuur van hun beste kant lie ten zien. De supporters Voor Desmond Morris, de auteur van het prachtige boek "Spel om de Bal", heeft het iets van een middeleeuws leger dat ten strijde trekt. "Dichte colonnes van bewegende figuren stromen vrolijk ge kleed en voorzien van vlaggen en span doeken samen naar de hoog oprijzende arena. Ze zingen en schreeuwen, roe pen de namen van hun stam en van hun helden, slaan op trommels, toeteren op hoorns en klappen in hun handen stam- ritmes. Dit zijn de stamaanhangers en ze zijn voor de aantrekkelijkheid van de sport even belangrijk geworden als de spelers zelf. Zonder de sfeer die zij scheppen, zonder hun hevige trouw en hun gespannen verwachtingen zou de hele sport ineen vallen, niet alleen om fi nanciële redenen, maar ook omdat de spirit eruit zou zijn - de stamsmart en de stamvreugde". Einde citaat. De buiten-Mokummers De stam die Ajax heet, heeft trouwe aan hangers in Amsterdam. Maar hun aantal steekt schril af tegen het aantal "verlief den" dat van buiten komt; uit de rest van de Randstad, de provincie en Vlaande ren. Nog geen zeven procent van het le denbestand van de supportersvereni ging "De Ajacied" bestaat uit Mokummers! De colonne komt daarom op gang in Delfzijl, Enschede, Nijmegen en Roer mond en kent als eerste verzamelplaat sen de spoorwegstations van Amers foort en Utrecht en de snelwegen A 1A 2, A 4 en A 8. Op het Centraal Station mengen de OV jaarkaarters, de Senior reizigers, Railrunners, Kortingkrijgers en Volle-Pondbetalers zich, voordat zij de tram instappen. In de wagons van Lijn 16 en Lijn 24 blijkt weer eens hoeveel dialecten ons land rijk is. Op "plat-Am- sterdams" lijkt een taboe te rusten. De supportersverenigingen van bekende en minder bekende amateurclubs uit alle windstreken ontmoeten elkaar op de Ring, bumper aan bumper staan de per sonenauto's en propvolle busjes die al

AJAX ARCHIEF

Magazine (1987-2007) | 1992 | | pagina 17