dat een Nederlandse club zich financieel ooit zal kunnen meten met Italië of Spanje. Daar werkt men met iets andere getallen en begrotingen dan bij ons of omringende landen. We zullen daar vooralsnog mee moeten leren leven en des te meer een reden aan opleiding van jeugdspelers maximale aandacht te ge ven zoals Ajax dat door de historie heen altijd heeft gedaan. De ontmoeting tegen FC Den Haag werd voorafgegaan door de huldiging van de A 1 -junioren voor het behalen van het kampioenschap en een minuut stilte ter nagedachtenis aan het overlijden van Jan Westrik. Ajax begon aan deze ont moeting met merkbaar in het achter hoofd de wedstrijd tegen Genua, een paar dagen later. Men was toch niet he lemaal bij de les maar het weerhield Kreek niet uit een vrije trap verwoestend uit te halen. Den Haag maakte uit een penalty gelijk maar even later mocht Stefan Pettersson hetzelfde doen aan de andere kant en Ajax weer op voor sprong brengen (1 -2). De Zweed maak te ook 1 -3 waarna er wat plichtmatig werd gespeeld en Den Haag toch op 2-3 kon komen en het nog even opletten De alarmbel luidt in de verdediging van Genoa wanneer Bryan Roy er met de bal vandoor gaat. Links probeert Eranio de schade nog te beperken terwijl rechts Ferroni afwacht wat de gevolgen zijn van Bryans aktie. Foto: Louis van de Vuurst werd om de winst niet uit handen te ge ven. Kansen voor Ajax genoeg voor een hoge score, doch 't bleef hierbij en een ieder kon zich echt gaan voorbereiden op de wedstrijd tegen Genua. Woensdag 15 april 1992 werd voor Ajax een zeer gedenkwaardige dag. Niet al leen lukte het onze ploeg de FINALE van Europa Cup 3 te halen door Genua in het uitverkochte Olympisch Stadion op 1 -1 te houden. Op dezelfde dag werd door de Amsterdamse Gemeenteraad besloten datzelfde Olympisch Stadion minstens zo lang open te houden voor de topwedstrijden van Ajax totdat het nieuw te bouwen stadion klaar is. Een grote zorg minder voor onze club en te vens een grote stimulatie om de ingesla gen weg van successen met alle kracht voort te zetten want dat onze club zorgt voor een enorme euforie rondom het voetbal van het elftal zal niemand zijn ontgaan. Ajax in een enorme sfeer op weg naar de top van het Europese voetbal met een fi nalewedstrijd op 29 april in Turijn tegen Torino en dan op 13 mei in het Olym pisch Stadion de beslissende ontmoe ting. Een wedstrijd waar ongekende be langstelling voor ontstond en hoe kon dat ook anders na die voetbalshow in Genua en de beslissing in Amsterdam. Die laatste wedstrijd misschien qua voetbal van wat minder gehalte maar het gaat altijd uiteindelijk in bekervoetbal om het totaal-resultaat van twee wedstrij den en Ajax was de beste ploeg. Na tuurlijk was het even slikken toen de Ita lianen 0-1 scoorden maar pal na de pau ze maakte Dennis Bergkamp onmiddel lijk 1 -1 na een schot van Wim Jonk. De Italianen blonken daarna alleen nog uit in messcherpe overtredingen, onvoldoen de bestraft door de laconieke Franse scheidsrechter. Michel Kreek en Wim Jonk, de uitblinkers in deze wedstrijd, hadden het zwaar te verduren. Ook Dennis Bergkamp bleef niet ongeschon den. Hoe het ook zij, Ajax had zich geplaatst voor de finale. En dat dan voor 't eerst sinds 1988 toen voor de Europa Cup 2 werd verloren van KV Mechelen. Een gi gantische prestatie van Louis van Gaal en z'n mannen en daarbij is de wijze waarop schitterend. Heel Europa en ver daarbuiten hadden Ajax nog niet zien verliezen in dit toernooi, wel 18 keer zien scoren en slechts 4 keer moest Menzo naar het net. Natuurlijk, het resultaat staat voorop, maar het oog wil ook wat en daarmee spreekt Ajax zeer tot de verbeelding. Prachtig spel, schitterende doelpunten, constant druk op de aanval met buiten spelers wat kennelijk zo uniek is gewor den dat ploegen in Europa daar geen weg mee weten. En dat met een elftal grotendeels bestaande uit spelers opge leid vanuit de eigen club. Uniek in Euro pa met dat beleid zover te komen. Ajax terug aan de Europese top. Maar eigen lijk is Ajax nooit echt weggeweest....! Wat er in de finale ook gebeurt. Tijn Middendorp

AJAX ARCHIEF

Magazine (1987-2007) | 1992 | | pagina 13