KRONIEK HRYSLE Naast vaak heel veel plezierige zaken heeft onze vereniging ook te maken met droevige omstandigheden en die deden zich de afgelopen tijd zeer nadrukkelijk voor bij het overlijden van Nol Boerkoel en Ton Brandsteder, twee ras-Ajacieden die helaas niet meer onder ons zijn. Een groot verlies voor onze club die heel veel dank verschuldigd is aan beiden die, ie der op hun eigen manier heel veel voor de vereniging hebben betekend. Elders in dit Magazine treft u de respectievelijke In Memoria aan. Gelukkig zijn er ook goede berichten te melden en zeker wanneer het gaat om de prestaties van ons eerste elftal. We verlieten u in onze Kroniek van het laat ste Magazine bij de winst op PSV in het Olympisch Stadion met daarbij min of meer de redding van de vaderlandse competitie. Ook het bericht dat Dennis Bergkamp had besloten nog een sei zoen bij Ajax te blijven heeft velen erg goed gedaan. Vooral de manier waarop Dennis zijn besluit kenbaar maakte deed elke twijfel wegvloeien en liet aan duide lijkheid niets te wensen over. Natuurlijk, in het voetbal weet je het nooit. Dat heeft de geschiedenis ons inmiddels wel geleerd. Zekerheid vindt men nergens en allerlei onvoorziene omstandigheden kunnen alles plotseling weerverande ren. Daar gaan we evenwel gemakshal ve maar even niet van uit. Het aanblijven van Dennis geeft toch ook aan hoe goed het er allemaal toe gaat in die spelers groep wat resulteert in zeer acceptabel voetbal met alleen het overbekende mis sen van wei erg veel kansen om te sco ren. Aan de andere kant is het natuurlijk wel zo dat een team dat veel kansen creëert per definitie ook in aanmerking komt relatief veel mogelijkheden te mis sen. Zoals een spits ook altijd kwets baarder is wanneer het op scoren aan komt dan een verdediger of middenvelder die zich soms iets meer kan veroorloven in het spel dan keepers of spitsen. Missers van deze mensen zijn vaak fataal. Hoe dan ook, zo langzamerhand is een ieder toch wel tot de conclusie gekomen dat Ajax met dit elftal en trainer Louis van Gaal met z'n mensen absoluut op de goede weg is en de competitie nog zeker niet gespeeld is, terwijl ook het Europese voetbal en de KNVB-beker nog volop onze aandacht hadden. Het duel tegen RKC op 26 januari in Waalwijk kende voor Ajax een jammerlijk verloop in de slotfase van de wedstrijd. Dergelijke wedstrijden zijn altijd op een of andere manier lastig voor vrijwel iede re club en zeker voor de onze. Daar zag het er gelukkig dit keer helemaal niet naar uit want de ploeg had voor rust al een, zo het leek, comfortabele 0-2 voor sprong door Bergkamp en Pettersson. En ook de tweede helft verliep nogal kabbelend maar iedereen weet dat er maar iets hoeft te gebeuren of de beer is los en dan kan het soms even heel raar spoken, ledereen weet dat en kan daar dus rekening mee houden en toch ge beurde het ook nu weer. Opportunis tisch voetbal van RKC deed bij Ajax de organisatie voor een deel wegvallen. Het werd 1 -2 door het wegglijden van Men zo en notabene nog 2-2 door gewoon grote druk op het doel van Ajax. En daardoor leverde Ajax toch echt een punt in dat toch erg jammerlijk was in die fase van de competitie waar toch al van wat achterstand op de koplopers sprake was. Tussen alle bedrijven door kwam ook met enige regelmaat het realiseren van het nieuwe voetbalstadion in Amster dam ter sprake. Alle inspanningen van veel mensen om tot de bouw van een nieuw stadion in Amsterdam te komen werden volledig teniet gedaan door de burgervader van de Gemeente Ouder Amstel die alleen maar overlast en ande re enge dingen op zich af zag komen en dus zijn medewerking onthield en daar mee de hele zaak op een laag pitje zette. Een uiterst negatieve inbreng op wat ei genlijk totaal andersom had moeten zijn. In de - op papier - makkelijke wedstrij den deed Ajax het in februari niet altijd even goed. In waalwijk verspeelde Ajax een belangrijk punt tegen RKC (op de foto Johnny van 't Schip) nadat het met 2-0 had geleid. Foto: Ruud Voll In plaats dat iedereen die de sport in het algemeen en voetbal in het bijzonder een goed hart toedraagt begint met te zeggen hoe dat stadion WEL kan wor den gerealiseerd komen tal van instan ties en gemeenteraden met problemen aandragen om het juist niet door te laten gaan. En dat dan, met alle gevolgen van dien. Helaas voor de laatstgenoemde groepe ringen maar gelukkig voor de mensen die alles wel positief bekijken is inmid dels besloten dat in ieder geval er een nieuw stadion zal worden gebouwd. Een grote zorg minder voor onze club die nu nog als grootste zorg heeft dat het huidi ge Olympisch Stadion tenminste nog bespeelbaar blijft tot het nieuwe stadion klaar is. Bestuurslid Uri Coronel legt in dit Magazine nog eens zeer nadrukkelijk uit hoe rampzalig het voor onze club zou zijn wanneer het Olympisch Stadion vroegtijdig zou worden afgebroken. We moeten absoluut hopen op het gezonde verstand van de betrokkenen want het leed is anders niet te overzien. Met een minuut stilte voor het overlijden van Nol Boerkoel werd begonnen aan de thuiswedstrijd tegen FC Groningen die zich ontwikkelde tot een echte krachtmeting maar een teleurstellende 0-0 eindstand ondanks vele kansen voor Ajax en een paar voor de Groningers. En weer moesten de onzen een puntje inle veren terwijl de concurrentie het goed bleef doen. DAF A/AALWIJK

AJAX ARCHIEF

Magazine (1987-2007) | 1992 | | pagina 8