INHOUD reisburo ROEVER umbra ABNAMRO Commodore Martinair 5 VAN DE VOORZITTER 6 VAN DE REDACTIE 8 KRONIEK 12 INTERVIEW JONK 19 BERGKAMP VOETBALLER V/H JAAR 20 CORONEL 27 MEMORIAM BRANDSTEDER/ BOERKOEL 29 OUDE GLORIE 33 INGEZONDEN/ VOOR U GELEZEN 34 INTERVIEW RE NATO 37 WEDSTRIJD VAN DE MAAND 43 WEDSTRIJD- KARAKTE RISTIEKEN 49 AJAX-ZATERDAG 50 JEUGD boekhoven-bosch r O heidemij POUGRAS LEHJKm m VVIlVtr I COLOFON AJAX MAGAZINE 5e JAARGANG NUMMER 6/APRIL 1992 Ajax Magazine verschijnt acht keer per jaar Uitgave en acquisitie TEMA Uitgevers Prof. v.d. Scheerstraat 209 2035 AM Haarlem Telefoon: 023-366174 VORMGEVING EN DRUK Boekhoven-Bosch grafische ondernemers Europalaan 12 Postbus 2035 3500 GA Utrecht Telefoon: 030 - 820911 Redactieadres A.F.C. Ajax Postbus 41885 1009 DB Amsterdam REDACTIE AJAX MAGAZINE André Kraan, Tijn Middendorp, Wim Heisterkamp, David Endt. Fotografie Louis van de Vuurst, Cor Mooij, Ruud Voll, Marcel Israel, Jan Mud e.a. Eindredacteur Tijn Middendorp Steenbok 22 1188 AT Amstelveen Telefoon: 020-6454421 Abonnementen Door overmaking van f35,00 krijgt u het Ajax Magazine acht keer per jaar thuis gestuurd. Overmaking per girobetaal kaart naar: Ajax administratie, Midden weg 4011098 AV Amsterdam. Inleveringsdatum volgende kopij 10 APRIL 1992 Foto voorpagina Wim Jonk, gefotografeerd door Louis van de Vuurst. Niets uit dit magazine mag worden gekopieerd of vermenigvuldigd dan na toestemming van de redactie. GRAFISCHE ONDERNEMERS

AJAX ARCHIEF

Magazine (1987-2007) | 1992 | | pagina 3