DESTO - Ajax enorm veel publiek af kwam. De plannen om door te stoten naar eerst de tweede en daarna naar de eerste klasse spraken mij aan. Bij DES TO zat dat er niet in. De overstap naar Amsterdam, waar ik bij het bedrijf Hol land Catering als kok werk, is mij bijzon der goed bevallen. Alles is perfect gere geld en er wordt volop getraind en alles is op prestaties gericht, alleen..." Er slui mert wat onzekerheid in Renato's stem en het blijkt dat het Voorland-veld waar Ajax Zaterdag 1 zijn thuiswedstrijden speelt een kleine dissonant is. "Ja", be aamt Dijksterhuis, "Dat veld kan beter, zeker wanneer je het vergelijkt met de andere faciliteiten. Hopelijk promoveren wij naar de tweede klasse en dan moe ten wij, als enige Amsterdamse tweede klasser toch met een beter terrein voor de dag kunnen komen." Aanvoerdersbond Renato zegt het niet met zoveel woor den, maar hij droomt ervan om de thuis wedstrijden dan op het hoofdveld te mo gen spelen. Zover is het echter nog niet. Ajax heeft weliswaar nog twee ijzers in het vuur (directe promotie via een kam pioenschap of promotie via de nacom- petitie) maar de huid van de beer mag nog niet verkocht worden. Het is op z'n minst opmerkelijk dat een nieuwkomer binnen Ajax meteen de aanvoerdersband krijgt toebedeeld. Voor Renato Dijksterhuis die in zijn over zicht, zijn techniek en goede schot zijn grootste kwaliteiten ziet, was dat ook verrassend. Dat vraagt om enige uitleg. "In de voorbereiding werd er met het aanvoerderschap gerouleerd. Een aan tal spelers kreeg twee wedstrijden lang de band om z'n arm. Van te voren had ik daar helemaal geen rekening mee ge houden. Ik kwam naar Ajax alleen met idee om lekker en goed te gaan voetbal len. Maar op een gegeven moment bleef die aanvoerdersband om mijn arm. Het liep goed en ik ben ook een type dat praat in het veld. Daarbij komt dat ik één van de ouderen ben. Vandaar, denk ik. Wel heel leuk hoor", klinkt het beschei den. Renato Dijksterhuis onderscheidt zich wekelijks niet slechts door de aanvoer dersband maar ook door zijn sterke spel. Het is nu wellicht wat laat voor een betaalde carrière. Maar zat er vroeger niet meer in de voetbalbenen van de middenvelder? Renato: "Die ambitie had ik wel. Alleen, ik ben er te laat achter gekomen dat ik daarvoor eerder bij DESTO had moeten vertrekken. Ik ben wel eens genoteerd voor het Nederlands Jeugdplan en het Utrechts Elftal. En ik heb een keertje op Zeist gespeeld voor de selectie van het Jeugdplan. Verder zijn er wel eens mon delinge contacten geweest met Hera cles. Het feit dat DESTO een zaterdag- club was hielp ook niet mee. De meeste aandacht, ook van de scouts, ging toch naar de zondagverenigingen. Maar de drang om hogerop te spelen was er wel degelijk en ik denk er wel eens aan dat wanneer ik eerder naar een grote club was gegaan de kans op betaald voetbal er misschien wel in had gezeten." Kwaliteit Over de kansen van Ajax Zaterdag 1 is Dijksterhuis optimistisch. Met de kwali- Dick de Groot, al vele jaren een ver trouwd trainersgezicht bij Ajax, die nu met zijn bijna spreekwoordelijke gedre venheid en enthousiasme de zaterdag amateurs van Ajax leidt. TT Ook vanuit het betaalde voetbal van Ajax is er warme belangstelling voor de ver richtingen van het Zaterdagelftal van Ajax. Hier zien we Ron Willems, Gerard van der Lem en Louis van Gaal toekijken bij een wedstrijd op Voorland. teit die wij in huis hebben moeten wij kampioen kunnen worden en op z'n minst promoveren via de nacompetitie. Ik weet wat er in de tweede klasse te koop is want met DESTO heb ik daar een aantal seizoenen in gespeeld. Er zit, in vergelijking met de Derde klasse, meer voetbal in. Mochten wij het redden dat moeten wij ons toch weer versterken want het volgende doel is dan natuurlijk de promotie naar de Eerste klasse. Wat wij nodig hebben? Ik denk een paar spe lers met ervaring en fysieke kracht. In ons elftal is Tonny Fens één van de wei nigen die een flinke portie power in de strijd kan gooien. En dat heb je toch no dig." Aldus Renato Dijksterhuis die, zoals het een goed captain betaamt, vol vertrou wen is dat hij aan het einde van de rit de kampioensbloemen in ontvangst mag nemen. Heel Ajax hoopt dat met hem want dat zou betekenen dat de jaren ge leden door de pioniers ingezette roof tocht nog maar één enkel stapje van het doel verwijderd is: de eerste klasse. David Endt

AJAX ARCHIEF

Magazine (1987-2007) | 1992 | | pagina 35