[RIS NÓG EEN A/AX ÉÉN RENATO DIJKSTERHUIS WIL NAAR DE EERSTE KLASSE Voor sommigen voltrekt het voetballen van de amateursectie van Ajax zich ver weg van het meest in het oog springen de spektakel. Vaag hebben zij iets ge hoord over de zaterdag-amateurs die ook in dat prachtige witte shirt met de rode baan spelen. Maar de mensen die regelmatig een kijkje nemen op Voorland en niet alleen oog hebben voor de aan stormende jeugd weten het heel goed: er is nóg een Ajax één. Het eerste ama teurelftal van Ajax dat een hoofdrol speelt in de derde klasse KNVB. Die vaste bezoekers van de wedstrijden van het elftal dat onder de deskundige leiding staat van trainer Dick de Groot en leider Cees Boot weten ook waar dat Zaterdagelftal voor strijd. Alweer een handvol jaren geleden startte de ama teurafdeling van Ajax met het voetballen op zaterdag. Eerst als aardig tijdverdrijf maar na een jaartje ontdekte niemand minder dan Johan Cruijff, toen technisch directeur van de club, de extra mogelijk heden die het zaterdag-amateurschap bood. Wanneer het eerste elftal zich tot de top van de amateurs zou weten op te werken, zou het een ideale springplank zijn voor de jonge Ajax-talenten. In dat elftal en met ervaren, fysiek sterke te genstanders, zou de laatste stap naar de top plaats kunnen vinden. Met name door die spelers wier ontwikkeling iets langer vergt dan bij de snel doorbreken de talenten. Met vereende krachten werd aan de missie, het bereiken van de eerste klasse, begonnen. Onder leiding van Bob Haarms zetten de pioniers, de zaterdag-voetballers van het eerste uur, koers naar de top. Stap voor stap kwam het doel in zicht. De eerste jaren onder leiding van Bob Haarms, daarna van Günther de Haan en de afgelopen twee jaar onder de bezielende leiding van Dick de Groot. DESTO De Derde klasse kent een zware compe titie en terecht mogen de jongens van Dick de Groot zich in een grote belang stelling verheugen. Het Ajax Magazine wil natuurlijk gelijke tred houden met die warme interesse voor het seniorenvoet bal op Voorland en stelt de lezers daar om voor aan één van de sleutelspelers van dat elftal: aanvoerder Renato Dijk- sterhuis. De 25-jarige (geboren 26 juli 1967 te Utrecht) Renato Dijksterhuis kwam in de Aanvoerder van Ajax zaterdag 1, Renato Dijksterhuis: "Met de kwaliteit die wij in huis hebben moeten wij kampioen kun nen worden. afgelopen zomer van DESTO naar Ajax. In de voorgaande competitie was de aanvallende middenvelder in positieve zin bij de Ajax-leiding opgevallen en op hun verzoek of Renato er voor voelde het Ajax-shirt om de schouders te trek ken ging hij graag in. "Ik heb vanaf mijn achtste jaar bij DES TO gespeeld", legt Renato uit, "En dan denk je bijna aan de club gebakken te zitten maar toen Ajax kwam voelde ik daar wel voor. Ajax is toch een naam, ook op amateurniveau. Dat merkte je het vorig jaar ook al, toen er op de wedstrijd 34

AJAX ARCHIEF

Magazine (1987-2007) | 1992 | | pagina 34