AJAX DOOR Dl LENS VAN LOUIS VAN DE VUURST" II v^p donderdag 5 maart een dag na de Europa Cup-wedstrijd AA Gent - Ajax, werd tijdens een feestelijke gelegenheid de fototentoonstelling van Ajax-foto- graaf Louis van de Vuurst geopend. De opening van de tentoonstelling verliep parallel met de in gebruikneming van de nieuwe vleugel van het squash-centrum Borchland, het bekende party- en sport centrum dat aan de Borchlandweg 8-12 in Amsterdam/Duivendrecht ligt. De opening werd verricht door de burge meester van Ouder Amstel, de heer De Groot, en door de gloednieuwe Neder lands Voetballer van het Jaar, Dennis Bergkamp. Sportfotograaf Louis van de Vuurst se lecteerde uit zijn enorme selectie Ajax- foto's een dertigtal "beauties" en die waren in het Party- en Sportcentrum Borchland tot en met vrijdag 27 maart door het publiek te bezichtigen. Louis van de Vuurst heeft zich in vrij kor te tijd opgewerkt tot een uitstekende sportfotograaf die vele opdrachtgevers heeft, waaronder Het Parool, het maandblad ELF, Haarlems Dagblad, SONY en ABN AMRO Bank. De keur van zijn fotowerk is ook te zien in het Ajax Magazine en in het officieel programma "Kick Off". De bezoekers van de ten toonstelling hebben tussen de afbeel dingen (op formaat 30 x 40cm) heel wat foto's ontdekt die in het verleden al eens in één van de Ajax-uitgaves waren afge drukt. De 38-jarige Louis van de Vuurst, ingezetene van Uithoorn maar Amster dammer van geboorte was erg blij dat Dennis Bergkamp (veelvuldig op Louis' gevoelige platen vereeuwigd) spontaan bereid was de fototentoonstelling te openen. Voor vele Ajacieden was de tentoonstel ling "AJAX DOOR DE LENS VAN LOUIS VAN DE VUURST" in Borchland een "must". Frank de Boer's fraaie omhaal tegen Feyenoord. Eén van de pronkstukjes die te zien waren op de fototentoonstelling "Ajax door de lens van Louis van de Vuurst" die tot en met 27 maart te be zichtigen was in het Party- en Sportcen trum Borchland. Fntn: I nuis van da Vuurst

AJAX ARCHIEF

Magazine (1987-2007) | 1992 | | pagina 31