IN MEMORIAM NOL BOERKOEL SR. IN MEMORIAM TON BRANDSTEDER Op donderdag 30 januari jl. bereikte ons het ontstellende be richt dat Nol Boerkoel Sr. op 65-jarige leeftijd plotseling was overleden. Een bericht dat ons allen schokte. Het gaf ons een gevoel van ongeloof, het kon niet waar zijn. Helaas konden wij niet om de afschuwelijke waarheid heen. Nadat wij op dinsdag 27 januari op de hoogte waren gesteld van het feit, dat Nol in de bus, na afloop van de wedstrijd Den Haag 2 - Ajax 2 onwel was geworden en dat spoedopname in het ziekenhuis noodzakelijk was, konden wij echt niet vermoe den dat het iets meer dan 24 uur later voorbij zou zijn. Als eerste gaat ons medeleven en onze gedachten uit naar zijn vrouw Els, kinderen Ria en Nol Jr. en kleinkinderen. Zij zullen dit voor hun grote verlies moeten dragen en in de komende tijd moeten verwerken. Wij wensen hen daarbij alle steun toe die maar mogelijk is. Nol was 53 jaar lid van onze vereniging, waarvan hij een groot aantal jaren in de jeugd- en senior-amateurelftallen heeft ge voetbald. Hij was een nuttige linkerspits die vele goals wist te maken. Ajax 2 was het hoogste wat hij in die periode haalde. Een knie blessure maakte een einde aan zijn voetballoopbaan. Vanaf het seizoen 1959/60 was hij lid van de commissie senio renvoetbal waarna hij na 10 jaar functioneren werd benoemd tot leider van Ajax 2, wat hij 5 jaar bleef doen. Daarna was hij 5 jaar lang begeleider van onze A1 junioren. Van het seizoen 1980/81 tot heden was hij wederom leider van Ajax 2. Totaal 32 jaar functioneren in voetbalfuncties die altijd tegen het grote Ajax 1 aanlagen. Het opvoeden, corrigeren, begelei den op technisch- en mentaal gebied waren zijn sterkste pun ten. Heel veel voetballers bij Ajax 1bij diverse andere Nederlandse clubs en niet te vergeten ook een Van Basten en Rijkaard heb ben onder zijn leiding gevoetbald. Hij werd in 1982 terecht benoemd tot Lid van Verdienste. Tevens was hijvanaf 1963, het langst in functie zijnde leden raadslid. Nol was een oer-Ajacied, die dagelijks bij zijn Ajax kwam rond kijken of alles met zijn tweede elftal goed ging, of dat iemand behoefte had aan een gesprek of een bemoedigend woord. Een groot verlies voor onze club. Een groot verlies voor het huidige tweede elftal. Een groot verlies voor al zijn vele Ajax-vrienden. Wij missen hem dagelijks en zullen dat nog lang blijven doen. Nol zal binnen onze vereniging altijd blijven voortleven als het werkend lid met een enorme staat van dienst die nauwelijks nog valt te overtreffen. Op 4 februari werd Nol, onder zeer grote belangstelling, naar zijn laatste rustplaats gebracht op de Nieuwe Oosterbegraaf plaats, dicht bij zijn huis en zijn geliefde club. Nol, bedankt voor al je inzet, je humor en je instelling. Een Ajax-gabber ging heen. Nol, rust zacht. Bestuur Ajax. Op 12 februari jl. overleed op 74 jarige leeftijd ons werkend lid Ton Brandsteder. Hoewel Tons gezondheid de laatste tijd te wensen overliet, kwam zijn overlijden toch geheel onverwacht. Een groot verlies voor zijn echtgenote Hannie, de zonen Eric en Ron en verdere familieleden. Zij zullen hun dierbare Ton het meeste missen en wij wensen hen daarbij, behalve ons mede leven, heel veel sterkte dit, voor hun grote verlies, te verwer ken. Ton was een beminnelijk mens, die het zakelijk meer dan ge maakt heeft. Hij had specifieke kwaliteiten, zoals het kunnen delegeren, de juiste man op de juiste plaats zetten, terwijl hij met fatsoen en een vriendelijk woord veel bereikte binnen zijn bedrijf. De woorden, gesproken bij de crematie, wezen alle in die rich ting. Een groot verlies voor velen. Ton werd op 23 oktober 1932 lid van Ajax. Hij voetbalde in de jeugd en diverse amateurelftallen. In de zo mermaanden was hij aktief bij de Ajax cricket afdeling. Na zijn sportcarrière nam het bedrijfsleven hem zo in beslag dat hij zich pas in 1973 bereid verklaarde in de ledenraad zit ting te nemen. In 1977 werd hij door diezelfde ledenraad als penningmeester in het bestuur gekozen voor een periode van 3 jaar. Helaas moest hij, wederom door zijn werk, na die periode be danken voor die functie. In 1982 werd hij wederom lid van de ledenraad, waar hij, gezien de reglementaire leeftijd van 70 jaar, in 1988 uit moest. Hij was tevens jaren lid van het Ajax Bordjes Club Comité en vervulde daarin een aantal malen de functie van tafelpresident. In oktober van dit jaar, 1992, zou hij zijn 60-jarig lidmaatschap van zijn Ajax vieren, maar helaas, het mag niet zo zijn. Wij verliezen met Ton een echte Ajax vriend. Een vriendelijke, beminnelijke, aardige man ging heen. Met die eigenschappen zullen wij Ton altijd in onze gedachten hou den. Ton, bedankt voor wat je voor je club hebt gedaan en voor velen hebt betekend. Rust in vrede. Bestuur Ajax

AJAX ARCHIEF

Magazine (1987-2007) | 1992 | | pagina 27