boekhoven-bosch Twee profteams die elkaar de bal toe spelen. Ajax maakt 't, Boekhoven-Bosch drukt 't. Niet alleen het Ajax Programmablad en het Ajax Magazine, maar een hele reeks tijdschriften en periodieken. Van Elsevier tot dé AutoKampioen van de ANWB, van Spoorboekje tot Telefoon boeken. Winnen op kwaliteit: Boekhoven-Bosch geeft daar op twee manieren inhoud aan. Met de modernste technische voorzieningen van voor bereiding tot aflevering in eigen huis. Maar be langrijker nog met een team van vakmensen dat zich kenmerkt door 100% inzet en betrokken heid. Een succesvol één-tweetje met als resul taat een vertrouwensrelatie die we al jaren met vele klanten hebben. Scoren met drukwerk be gint bij Boekhoven-Bosch. je een band mee... amenspel vanuit een kwaliteitstraditie GRAFISCHE ONDERNEMERS Europalaan 12, Postbus 2035, 3500 GA Utrecht, telefoon 030 - 820911, telex 47175, telefax 030 - 820311.

AJAX ARCHIEF

Magazine (1987-2007) | 1992 | | pagina 26