sport totaal niet staan. Men geeft miljoe nen uit aan dingen die ook nuttig zijn (opera, musea, etc.) maar de belangrijk ste vorm van recreatie in Nederland is sport en zeker voetbal. En dat de over heid daar zo overheen loopt is een grof schandaal. Gewoon belachelijk! Ook de KNVB is nogal laks geweest. Hadden best wat actiever mogen zijn in het belang van het Nederlandse voetbal. Men was altijd bang dat, als ze ons zou den helpen, men anderen ook moest helpen. Terwijl ze zich hadden moeten realiseren dat in de hoofdstad van dit land een nationaal stadion behoort te staan. Teleurgesteld zijn we ook in de Gemeen te Ouder Amstel en iedereen die met het Olympisch Stadion te maken heeft ter wijl wij ook wel eens het gevoel hebben gehad dat bepaalde stromingen binnen Ajax nu ook niet bepaald stonden te trappelen van vreugde. Er zijn nog steeds een aantal figuren die hopen dat alles niet doorgaat. Bedreiging Natuurlijk zijn we er nog niet. Er is bij voorbeeld nog steeds geen definitieve uitspraak van de Gemeente dat het Olympisch Stadion open blijft tot het nieuwe gebouwd is. Op zichzelf is dat het meest bedreigende. Kijk, het nieuwe stadion komt er. Het kan drie jaren, vier jaren of vijf jaren duren, maar het zal er komen. Of Ajax valt terug naar het ni veau van Sparta, FC Twente of Den Haag. Dat is ook keurig maar dat zoeken we niet. Maar dan moet het Olympisch Stadion wel voor de komende vier of vijf jaar open blijven. Tussen zes tot acht weken moeten we die uitspraak hebben van de Gemeente, de grote stad. Nee, van het Stadsdeel Zuid komt dat nooit want die hebben maar één doel voor ogen: daar moeten die woningen komen en Ajax zoekt het maar uit. De, zeg maar, Hoofdgemeente, heeft het recht een dergelijk besluit op te schorten en dus moet die uitspraak er komen. We hebben nu redenen om aan te nemen dat de wethouder straks zegt: oké, we gaan een nieuw stadion bouwen en zo lang gaat het oude stadion niet dicht. En wij zullen er alles aan doen om te berei ken dat de politieke partijen dat overne men. Zo niet, dan is de ramp niet te overzien. Want als wij vier jaar lang al leen in de Meer kunnen spelen, zijn wij misschien wel failliet voor het nieuwe stadion klaar is. We zullen wel geld moeten investeren in het Olympisch Stadion, maar dat geeft niet. Tegen Ajax-AA Gent speelden we dit jaar onze vierde wedstrijd in het Olympisch Stadion met nog kansen voor nog eens 1 of 2 wedstrijden, ledereen moet maar aannemen dat een groot deel van onze inkomsten daarvandaan komen. Europa Cup spelen in het eigen stadion kan maximaal voor 10000 men sen met al het gevaar en alle risico's van dien. Wat dit alles als impact zal hebben voor onze vereniging is moeilijk te beant 23 woorden. De lokatie Burgemeester Stra- manweg geeft ons twee trainingsvelden voor het betaalde voetbal. Verder niks. We hebben altijd gezegd dat onze jeugd en amateurs mee verhuizen. Dus moe ten die ook ergens in Zuid-Oost terecht. We hebben nog wel even tijd om daar over na te denken. Kijk, onze keus van nu is niet alleen van het hart geweest maar een keus van het hart gecombineerd met het verstand. We hebben gedaan wat politiek haal baar was. Daar zijn we voor gegaan. Ons huidige stadion kan niet meer mee, We hebben weinig zitplaatsen, geen parkeerruimte, het staat vol met hekken, te weinig restaurants, te weinig velden, kortom, het is niet meer van deze tijd. Het nieuwe stadion zal in het begin heus wel wennen zijn maar het zal verder geen nadelen hebben. De jeugd en amateurs verhuizen mee. Wij blijven een vereniging, waarvoor wij dit allemaal doen, niet voor ons zelf, alleen maar in het belang van Ajax!!" Tijn Middendorp

AJAX ARCHIEF

Magazine (1987-2007) | 1992 | | pagina 23