spelen. En wellicht ook de lokatie Olym pisch Stadion. Olympisch Stadion We hadden best kunnen leven met een Olympisch Stadion-in-verbouwde-vorm. Maar niet zoals de heren van het stadion zelf dat naar voren hebben gebracht. Al leen staan- door zitplaatsen te laten ver vangen, een paar daken erop, het bouwkundig weer ongevaarlijk maken, lichtmasten plaatsen en dan zeggen: nu heb ik een nieuw stadion, zo werkt dat niet. We hebben een stadion nodig met skyboxen en business seats, want daar rookt de schoorsteen primair van, met goede restaurantvoorzieningen, met goede parkeerplaatsen, met goede aan- rijroutes, zonder een wielerbaan waar niemand wat aan heeft. En als je dat al lemaal bij elkaar optelt kost dat veel meer dan 65 miljoen.Maar de lokatie op zich is helemaal niet slecht. Bovendien heeft Ajax daar z'n grootste successen geboekt. Maar het is altijd onbespreek baar geweest voor de Gemeente. Je moet hierbij niet vergeten dat van de to tale financiering in elk geval 60 miljoen van de Gemeente afkomt. En dan kun je wel het grote jongetje spelen, zei mijn vader altijd, maar je moet wel je verstand gebruiken. En als de Gemeente zegt: als jullie dat project willen, dan zoek je het maar uit, dan doen wij niet mee, ja, dan gooi je wel je belangrijkste financier overboord. Het was dus niet zo dat wij het Olympisch Stadion als lokatie niet gewild hebben, maar het kon gewoon niet. De Gemeente wilde het absoluut niet. Feit is ook dat binnen Ajax nooit eerder serieus naar deze mogelijkheid is geke ken. Het is altijd maar vooruit gescho ven, er was niets geregeld terwijl ieder een wist dat er bepaalde plannen waren met het Olympisch Stadion. Je mag dat de vereniging Ajax best verwijten. Ik vind dat redelijk visieloos. Op het moment dat de Gemeente zegt: dan toch maar die lokatie, dan zetten we dat nieuwe stadion, wat ons betreft, net zo makke lijk daar neer. Ja, een nieuw stadion. Geen "nieuw" stadion van 65 miljoen. Het huidige stadion opknappen is een ontzettend dure zaak. Je bent nauwe lijks minder geld kwijt. Ja, als je er geen schuifdak opzet en niet geschikt maakt voor popconcerten en tennistoernooien. Dan wel. Maar het stadion moet multi functioneel zijn om de steun van de Ge meente te hebben. Wij zijn altijd gericht geweest op wat wij zelf wilden, maar wat ook haalbaar was. Kijk, als jij om 2 uur de Leidsestraat in loopt richting Koningsplein kun je daar makkelijk na een kwartier zijn. Maar als je vrouw je elk zijstraatje insleurt om leu ke winkeltjes te kijken, dan haal je dat nooit. En wat wij gezegd hebben is: wij lopen alleen een zijstraat in als we den ken dat het zin heeft. En die grote zijstraat van het Olympisch Stadion had geen enkele zin. Voor de Gemeente bleef dat onbespreekbaar. En zij was onze partner, onze financier, zij stelde de Directie beschikbaar dus tijdens het hele traject moesten wij rechtdoor lo pen. Wij lopen nu ter hoogte van de He rengracht richting Koningsplein, we zijn er dus bijna en we gaan niet weer even de Herengracht op. We zouden nooit zover geweest zijn als we met iedereen hadden meegesproken over alle moge lijke andere zaken waar alle mogelijke andere belangen bij zaten. Teleurstelling Ons ideaal is niet een stadion met een schuifdak. Wat heeft Ajax aan een schuifdak? Het is wel de enige manier om met behulp van de overheid zoiets tot stand te brengen. Nee, niet door Den Haag. Wij hebben ons redelijk in de steek gelaten gevoeld. Niets dan lof voor de Gemeente Amsterdam. Voor Neder land is het uniek dat een Gemeente zo veel geld stopt in een sportaccommoda tie, die een Directie beschikbaar stelt, waar de wethouder en burgemeester al tijd aanspreekbaar zijn. Louis Genet, de wethouder, verdient niet de kritiek, die hij van anderen krijgt. Over de medewerking van Den Haag hoef je niet eens te praten. Die zien de

AJAX ARCHIEF

Magazine (1987-2007) | 1992 | | pagina 22