URICORONEL "OM IN HET NIEUWE STADION GEZOND TE MOET HET OL YMPISCH STADION NOG ENIGE JAREN OPENBLIJVEN.! De bouw van een nieuw stadion in Am sterdam is dan eindelijk een feit. Op 28 februari j.l. viel de definitieve beslissing en had Ajax een grote zorg minder on danks het feit dat er nog niet gesproken kon worden van een definitieve lokatie. Maar het besluit dat de Gemeente Am sterdam in elk geval zal overgaan tot het realiseren van een multifunctioneel sta dion staat vast en Ajax kon opgelucht ademhalen. Dat evenwel alle zorgen nog niet voorbij zijn ligt aan het feit dat het nu nog wachten is op de toezegging dat in elk geval het huidige Olympisch Stadion niet eerder zal worden gesloopt dan dat het nieuwe klaar is. Dat is eigenlijk van het grootste belang omdat onze club absoluut niet zonder dat Olympisch Sta dion kan. En dan gaat het natuurlijk om het spelen van wedstrijden zoals deze in de afgelopen maanden zijn gespeeld (Feyenoord, P.S.V. 2x en AA Gent) die nu eenmaal de broodnodige financiën opleveren. In de media zijn met enige regelmaat nogal wat berichten verschenen aan gaande tal van gebeurtenissen rond dat nieuwe stadion. Allerlei belangengroe peringen vonden het soms nodig zich te laten horen en helaas kwam dan naar voren dat enige vorm van medewerking het stadion te realiseren vaak ver te zoe ken was. Ajax heeft in de persoon van bestuurslid commerciële zaken Uri Coronel (en an deren welke worden genoemd in de ru briek "Van de Voorzitter") van het begin af aan meegesproken en meegedacht over het totale project. Uiteraard om re den dat Ajax, als vaste bespeler van het stadion, daar erg nauw bij betrokken is. Nu eenmaal vast staat dat althans de bouw van het nieuwe stadion is gega randeerd is het interessant te vernemen hoe alles feitelijk in z'n werk is gegaan en vooral welke obstakels genomen moesten worden om tot het besluit van 28 februari j.l. te komen. Uri Coronel: "Op het moment dat dit bestuur ruim drie jaar geleden aantrad was er geen enkele planning over een nieuw stadion terwijl iedereen had kunnen weten dat er iets moest gebeuren aan het Ajax Sta dion. Er was ook een situatie dat ieder een zich had kunnen realiseren dat ook met het Olympisch Stadion iets aan de hand was. Eén van onze eerste actie plannen was dan ook eens fundamen teel te kijken naar het onderwerp "sta dion". Wij werden ongeveer een maand na ons aantreden uitgenodigd voor een bezoek bij de toenmalige wethouder van Duyn, en burgemeester Van Thijn en een aantal ambtenaren. En daar werd ons de vraag gesteld: willen jullie meedoen aan het realiseren van een nieuw sta-

AJAX ARCHIEF

Magazine (1987-2007) | 1992 | | pagina 20