Ajax - MVV. Wim Jonk brengt één van zijn sterkste kwaliteiten, de passing, ten uitvoer. Foto: Louis van de Vuurst Tegenwoordig kijk ik natuurlijk meer naar voetballers die achter de bal spe len. Hoe die bepaalde situaties oplos sen, zich oplossen. Ik was vroeger altijd een groot fan van Ajax. Niet zo gek. Volendam en Ajax hebben toch wat met elkaar en niet al leen omdat Gerrit en Arnold Mühren daar speelden. Tegenwoordig is het wat minder maar vroeger trachtte Volendam ook altijd aanvallend voetbal te spelen met de nadruk op techniek, net als Ajax. Gerrit Mühren was op een gegeven ogenblik de tweede trainer van Volen dam en van hem heb ik erg veel geleerd. Ik heb nog steeds af en toe contact met hem en dan hebben we het over van al les in het voetbal. Hij heeft het ook altijd in mij gezien. Gerrit zei: "een voetballer die het spel twee of drie stappen eerder ziet, die kómt er. "Het kan misschien wat later zijn", zei-die, "Maar je komt er." Toen, bij Volendam, raadde hij mij ook aan om weg te gaan omdat ik bij Volen dam niet verder kon komen." Ajax maakt een goed seizoen door maar er ontbreekt toch nog iets aan de ploeg. Kun jij aangeven wat er ontbreekt? Jonk: "Ik denk dat wij nog niet constant genoeg zijn. Met name in de mindere wedstrijden, tegen de op papier zwak kere ploegen, missen wij vaak nogal wat scherpte. Voorbeelden zijn de uitwed strijden tegen De Graafschap en RKC. Onbewust sluipt er een gedachte in dat we het wel even zullen oplossen. Maar zo werkt het niet. Ik ben er eerlijk ge zegd ook gevoelig voor. Daar probeer ik tegenin te gaan maar het gaat onge merkt en wanneer je het je realiseert dat de scherpte ontbreekt wil je het wel om buigen maar dan lukt het niet meer. Dan kom je op een punt aan dat de spelers gewoonweg niet meer te coachen zijn." Je hebt het over coachen. Jij staat op een plaats waar er van je verlangd wordt dat je je medespelers coacht. "Dat is een onderdeel dat nog steeds in ontwikkeling is maar het is niet zo dat het extra energie van mij eist. Het gaat mij wel vanzelfsprekend af, het komt van binnenuit. Wij proberen nu het juiste evenwicht te vinden tussen de keuze om vooruit te verdedigen of ons iets naar achteren te laten zakken. Dat vereist een enorm goede concentratie. Ik kom er niet onderuit dat er steeds weer de vergelijking wordt gemaakt tus sen Wim Jonk en Jan Wouters. Maar wij zijn twee totaal verschillende spelers. Kijk, Jan was een speler die in tijden dat het slecht ging, de ploeg mee op sleep touw kon nemen door er de beuk in te gooien of door zijn mondje te roeren. Soms had dat een positief effect, dan werkte het, maar soms ook niet. Ik ben een ander type voetballer en het is onzin mij met Wouters te vergelijken. Ik heb veel waardering voor hem, ik heb ook veel van hem geleerd in het veld, maar ook vanaf de bank heb ik kunnen zien hoe hij de zaken oploste. Ik speel nu op dezelfde positie dus worden er ook be paalde dingen van je gevraagd maar Jan 76 was verdedigend sterker dan ik, die kon per wedstrijd dertig ballen veroveren. Ik kan misschien anderen weer beter laten spelen door sneller de pass te geven of wat meer diepte in het spel te leggen." Naast zijn gave techniek en zijn spelin zicht bezit Wim Jonk nóg en een grote kwaliteit: zijn professionaliteit. Die kwam al aan het licht tijdens de eindeloos lij kende periode dat hij terug moest ko men van blessures en de manier waarop hij "de bank" verbeten maar zonder mor ren accepteerde. Jonk weet dat ook van zichzelf. "Die professionele instelling is misschien wel mijn allersterkste punt", zegt hij zelfs, "Kijk, je hebt allebei nodig, de speltechnische kwaliteiten en het karak ter. Mis je één van beide, dan haal je het niet. Ik heb er alles voor over gehad om zover té komen en ik zal er geen moeite mee hebben het leven als een goede prof vol te houden. Dat komt ook omdat ik de andere kant van de medaille ken. Vroeger heb ik vijfjaar lang in de bouw gewerkt en ik weet wat het is om 's mor gens half zes, weer of geen weer, naar mijn werk te moeten gaan, haspeltjes rollen, ladders neerzetten. Dat is andere koek. Nu heb ik een schitterend leven als voetballer en dat besef ik ook. Zulke ervaringen zijn niet slecht voor je, alleen, je kan ze niet dwingen en je kan de spe lers die dergelijke ervaringen niet heb ben dat natuurlijk niet kwalijk nemen al zou het voor sommigen wel goed zijn te weten wat een mooi leven ze hebben." Belangstelling PSV Vorig jaar werd het contract van Wim Jonk "opengebroken" en met driejaar verlengd op een moment dat hij nog wisselspeler was. Een gesprek met Leo Beenhakker maakte hem duidelijk dat hij de opvolger zou moeten worden van Jan Wouters en omdat het er toen alle schijn van had dat Wouters De Meer snel zou gaan verlaten ging Jonk ac- coord. De weg kwam pas laat vrij, juist op een moment, zoals Wim eerder ver telde, dat hij écht genoeg kreeg van de bank. Zijn succes is ook af te lezen uit de belangstelling van de concurrentie (lees PSV) aangewakkerd. Wim Jonk lacht. Hij had wel verwacht dat dat on derwerp vroeg of laat zou worden aan gesneden. "Ik heb vernomen dat die be langstelling er is", zegt Jonk, "Maar ik wacht wel af. Ajax is voor mij nog steeds een fantastische club waar ik zeker een bepaalde band mee heb. Maar dat gaat tot op zekere hoogte, er komen op een gegeven moment andere financiële za ken om de hoek kijken die ook heel be langrijk zijn, waar je niet omheen kunt. Soms moet je keuzes maken in je leven en voor jezelf opkomen!" David Endt

AJAX ARCHIEF

Magazine (1987-2007) | 1992 | | pagina 16