om op zulke momenten niet het bijltje er bij neer te gooien maar dóór te gaan en te denken "mijn tijd komt wel". Je hebt wat geluk nodig maar ik geloof toch dat wanneer je positief blijft denken en van je eigen kracht uit blijft gaan, je daar voor wordt beloond." Wat was het grote struikelblok dat een vaste plaats in Ajax in de weg stond? Jonk: "Zekerheid heb ik niet, maar ik hou het er op dat Beenhakker het niet aandurfde om met Jonk én Wouters op het middenveld te spelen. Misschien is die oplossing nooit bij hem opgekomen, maar dat lijkt me sterk. Het is niet zo dat we nooit met elkaar samenspeelden maar dan voetbalde ik op een positie vóór Jan, min of meer op de plaats waar Dennis Bergkamp nu speelt. Dat was heel anders en Van Gaal heeft, toen hij hoofdcoach werd, de situatie veran derd. Wouters werd links op het mid denveld, maar "naar binnen toe" gepos teerd met mij daartussen. Dat kon blijkbaar ook." Je noemde net de positie die door Berg kamp wordt bezet. Je hebt daar best goede wedstrijden gespeeld. Voelde jij je lekker op die plek die een beetje over een kwam met de plaats waarop je in dertijd bij Volendam speelde? Jonk: "Een verschil was dat wij bij Volen dam met twee spitsen voetbalden en ik daarachter een volkomen vrije rol had. Ik mocht doen en laten wat ik wilde. De laatste tijd worden er wat accenten ver anderd, maar bij Ajax speel je normaal met twee buitenspelers en een spits en dan moet je als opkomende man de ga ten induiken die door je medespelers worden gecreëerd. Dat is even anders. Dat vereist verschrikkelijk veel snelheid en kracht en dat is voor mij een pro bleem. Ik zal het uitleggen. Ik heb wel snelheid en kracht maar NIET voor die positie. Ik mis de explosieve snelheid die Bergkamp wel in zijn benen heeft. Tij dens een oefenpartijtje tegen Telstar, op een zaterdagmorgen, liet Leo Beenhak ker mij eens op de positie van Nummer Vier spelen. Dus als inschuivende libero. Bij Volendam in de jeugd had ik al eens op een soortgelijke plaats gespeeld en toen ging het ook lekker. Toen kwam ik er achter dat dat een zeer geschikte plaats voor mij was. Beenhakker heeft dat ook in zijn achterhoofd gehouden en wist toen dat hij in mij een goede vervan ger van Jan Wouters in huis had." Toch ben jij een van oorsprong aanval lend ingestelde voetballer. Welke pro blemen bracht het vervullen van een nieuwe rol met zich mee? Jonk: "Ik ben natuurlijk geen "killer" maar een voetballer die het probeert tactisch op te lossen, bij voorbeeld door het allemaal wat eerder te zien dan een ander en mij positioneel goed op te stel len. Je komt er niet onderuit dat je een duel aan moet gaan. Ja, dan moet je er in gaan en dat duel zien te winnen. Ik denk dat je bepaalde facetten van het verdedigen wel aan kunt leren, zoals het koppen. Daarbij ben ik van mening datje een echte tackle alleen moet gebruiken als laatste redmiddel, wanneer het echt niet anders kan. Je moet dan zeker zijn dat je de bal hebt, anders ben je uitge speeld. Ik heb een periode gehad dat ik te vroeg of juist te laat een sliding of een tackle inzette. Zoiets als Johnny van 't Schip overkwam in de wedstrijd tegen Feyenoord, toen hij rood kreeg. Dat had te maken met het ontbreken van rust in mijn spel. Toen nam ik - onbewust - steeds het gevoel met mij mee dat ik me moest bewijzen. Ik had het gevoel dat ik aldoor een mes in mijn rug had. Als ik even wat verkeerd deed was ik weer de aangewezen man die kon vertrekken. Omdat ik te gretig was schatte ik som mige situaties niet goed in en kon het gebeuren dat ik mijn tegenstander bijna onder het gras schopte." Beter, steeds beter De trainerswissel Beenhakker - Van Gaal pakte voor Wim Jonk positief uit. Van een luxe-wisselspeler werd hij een onaantastbare eerste elftalspeler. Na de jaren van nu weer wel, dan weer niet voetballen op het hoogste niveau was er een periode aangebroken dat Jonk elke week er moest staan. Vereiste dat een omschakeling? Jonk: "In het begin moest ik er aan wen nen om een hele reeks wedstrijden ach ter elkaar te spelen. Vooral lichamelijk bracht dat ook wat probleempjes met zich mee. Kleine blessures, kwaaltjes, klachten. Daar ben ik nu helemaal over heen. Ik ben er aan gewend en weet mijn krachten nu goed te doseren en vind het geen probleem om, zoals in de maand maart, constant in het ritme van zondag-woensdag-zondag-woensdag wedstrijden te zitten." Er wordt, zeker sinds hij een vaste plaats heeft bij Ajax, zeer lovend over Wim Jonk gesproken. Maar uit "Zeist" zijn er nog geen signalen opgevangen. Jonk: "Wanneer je bij een club als Ajax speelt weet je dat je eerder in beeld komt voor een nationale ploeg dan bij een modale club. Ik heb mij altijd voor gehouden dat ik eerst een speler van betekenis voor mijn club, voor Ajax dus, moet worden door een hele reeks wed strijden goed te spelen. Beter worden, steeds beter worden, daar gaat het om. Je grenzen verleggen. Alles wat er bij 15 Wim Jonk: "Beter worden, steeds beter worden, daar gaat het om. Dan komt de rest vanzelf. Foto: Cor Mooij komt is mooi meegenomen. Ik denk dat wanneer je geforceerd toewerkt naar, bij voorbeeld, Oranje, het alleen maarte gen je werkt. Het is waar. Ik ben nog nooit voor een Nederlands Elftal-selectie geselecteerd. Het enige vertegenwoordigende elftal waar ik ooit voor ben uitgekomen is het Noordhollands Jeugdelftal. Verder kwam ik niet. Dat was ook zoiets. Wan neer je selectiewedstrijden speelde te gen de andere districten dan kon je een wereldpartij spelen maar uiteindelijk werden de spelers van Ajax toch geko zen. Op dat moment had je gewoon te gen datje bij Volendam speelde. Dat weet ik zeker. Omdat die anderen bij Ajax speelden hadden ze toch dat streepje vóór. Ik denk dat dat niet goed is maar het is wel de realiteit." Wat voor voetballer wilde jij als jongetje graag worden? Jonk:Het is logisch datje kijkt naar voetballers in wie je jezelf terugziet. Ik lette altijd op Platini en Glenn Hoddle.

AJAX ARCHIEF

Magazine (1987-2007) | 1992 | | pagina 15