WORDEN, STEEDS BETER WORDEN wanneer er iemand geblesseerd of ge schorst was", rakelt Wim Jonk het nog niet zo ver achter zich liggende verleden op, "Daar raakte ik een beetje op uitge keken, het ging me vervelen steeds weer op de bank plaats te moeten ne men. Het was mijn vierde seizoen bij Ajax en ik vond dat het nu wel eens mocht gebeuren. Zo verder, dat kon niet. Voor mijzelf had ik een limiet vast gesteld. Als er voor een bepaalde maand nog geen verandering in de situ atie zou zijn gekomen, dan was ik er echt over na gaan denken om in overleg met de club tot een oplossing te komen. En die oplossing zou dan binnen Ajax, maar ook bij een andere club kunnen lig gen... Dat moment was bijna bereikt. Ik ben echt een voetballiefhebber en wan neer ik met tegenzin ga voetballen druist dat ook tegen mijn natuur in, dan is het over. Door de omstandigheid dat het bij Ajax tot een trainerswissel kwam is dat ver anderd en sindsdien is het stap voor stap omhoog gegaan." Positief denken De veranderde - en voor Wim Jonk voor delige - situatie binnen de club kwam dus op het juiste moment, door redenen buiten de invloedsfeer van de betrokke nen zelf. Heeft Wim Jonk, voordat het tij keerde, wel eens gewanhoopt over zijn situatie bij Ajax? Jonk: "Nou...gewanhoopt niet, want ik had steeds het gevoel dat ik het kan. Ik wist dat ik goed genoeg was voor een basisplaats. Maar het was net alsof ik tegen een muur aanliep. Dan was Jan Wouters geschorst of geblesseerd en dan mocht ik voor een aantal wedstrij- 11 Wim Jonk aan het begin van het seizoen 1991-1992 tijdens het Amsterdam-toer nooi. De Parel uit het Visserdorp is twee verdedigers van Fluminense te vlug af. Foto: Louis van de Vuurst den weer opdraven. Dat ging dan goed en dan, wanneer Jan weer fit of ter be schikking was kon ik, hup, er weer naast gaan staan. Op een gegeven moment dacht ik "wat moet ik hier mee?" maar wanhopen? Nee, dat nooit. Natuurlijk liep ik wel te balen dat ik niet speelde, zeker toen ik helemaal fit was. Maar ik denk dat ik de goede eigenschap heb

AJAX ARCHIEF

Magazine (1987-2007) | 1992 | | pagina 13