reisburo ROEVER INHOUD untbro m ABNAMRO SONY, Commodore Martinair heidemii POUGRAS OPEL# boekhoven-bosch 5 VAN DE REDACTIE 7 VAN DE VOORZITTER 9 KRONIEK 14 AJAX2 16 INTERVIEW MARCIANO VINK 23 MARATHON '91 25 WEDSTRIJD VAN DE MAAND 29 OUDE GLORIE 31 WEDSTRIJD- KARAKTE- RISTIEKEN 34 AJAX-ZATERD 37 DE KWART FINALE 43 JUNIOREN OVERZICHT 47 CLUBARTS PIET BON o N D F R N F M F R R COLOFON AJAX MAGAZINE 5e JAARGANG NUMMER 5/ FEBRUARI 1992 Ajax Magazine verschijnt acht keer per jaar Uitgave en acquisitie TEMA Uitgevers Prof. v.d. Scheerstraat 209 2035 AM Haarlem Telefoon: 023-366174 VORMGEVING EN DRUK Boekhoven-Bosch grafische ondernemers Europalaan 12 Postbus 2035 3500 GA Utrecht Telefoon: 030 - 820911 Redactieadres A.F.C. Ajax Postbus 41885 1009 DB Amsterdam REDACTIE AJAX MAGAZINE André Kraan, Tijn Middendorp, Wim Heisterkamp, David Endt. Fotografie Louis van de Vuurst, Cor Mooij, Ruud Voll, Marcel Israel, Jan Mud e.a. Eindredacteur Tijn Middendorp Steenbok 22 1188 AT Amstelveen Telefoon: 020-6454421 Abonnementen Door overmaking van f35,00 krijgt u het Ajax Magazine acht keer per jaar thuis gestuurd. Overmaking per girobetaal kaart naar: Ajax admjnistratie, Midden weg 4011098 AV Amsterdam. Inleveringsdatum volgende kopij 26 FEBRUAR11992 Foto voorpagina Dennis Bergkamp, gefotografeerd door Louis van de Vuurst. Niets uit dit magazine mag worden gekopieerd of vermenigvuldigd dan na toestemming van de redactie.

AJAX ARCHIEF

Magazine (1987-2007) | 1992 | | pagina 3