OVERZICHT AIAX-ZATERDAG AJAX 1 AJAX 2 AJAX 3 Nog voor het ingaan van de winterstop begon ons eerste team aan de return wedstrijden van de competitie en be haalde tweemaal de volle winst. De eer ste tegenstander was JONATHAN waar ons elftal destijds zeer eenvoudig had gewonnen. De tegenstander was duide lijk gegroeid en niet van plan met een nederlaag naar Zeist terug te keren. De duels waren pittig en JONATHAN coun terde gevaarlijk. Dat Ajax uiteindelijk met 2-0 won kwam dan ook, omdat de indi viduele kwaliteiten in onze ploeg vaak doorslaggevend waren, zodat de "wer kers" binnen de groep altijd vanuit hun discipline konden blijven spelen en niets hoefden te forceren om toch die goal te maken. Een compliment voor de hele ploeg en speciaal aan hen, die hun naam bijna nooit vermeld zien. Vanwege het grote aantal geblesseerde en geschorste spelers, gingen we met gemengde gevoelens naar de hekkeslui- ter van de afdeling, IJ.F.C. te IJsselstein. Omdat het de gehele dag regende, werd het op een zwaar bespeelbaar veld ook een echte "Engelse pot". Op het mo ment dat wij op een 0-1 voorsprong kwamen, was dit voor de tegenstander het sein er nog een schepje bovenop te gooien. We waren dan ook niet ongeluk kig met die voorsprong de rust in te gaan. De tweede helft gaf echter aan dat wij met de ploeg op de goede weg zijn. De wisselspelers pasten zich probleem loos aan en met tempowisselingen werd IJ.F.C. dan ook volledig overklast. Uit slag 1 -5. Een speler wil ik halverwege dit seizoen een extra compliment maken namelijk Germaine Holwijn. Deze pas 18-jarige speler ontwikkelt zich zo sterk, dat hij nu al een voorbeeld is voor veel voetballers. Doorzijn enorme wedstrijd instelling, gekoppeld aan snelheid en een stuk discipline, schakelt hij niet al leen zijn directe tegenstander uit, maar assisteert hij ook regelmatig zijn verde diging, terwijl hij ook aanvallend nog in breng heeft. Germaine, grote klasse!!! Cees Boot Tegen JONG HOLLAND kwam onze ploeg snel op 1 -0 maar kwam ook de te genstander beter in de wedstrijd. Dick Schoenaker scoorde nog voor rust 2-0 terwijl in de tweede helft Bob Groente man (2x) en Nicky Roeg de eindstand op 5-1 bepaalden ondanks behoorlijke tegenstand van de tegenpartij. Daarna ging het richting Haarlem om KENNEMERLAND te bestrijden. Ons elf tal ondervond weinig problemen en met goals van Rob Been, Dick Schoenaker en Jan de Ronde werd het een eenvou dige 0-3 winst. Anders ging het er toe tegen AALS MEER. Beter spelen en toch met 3-0 verliezen. Dat kan in het voetbal. Qua spel speelde ons elftal z'n beste wed strijd maar vergat te scoren. Aalsmeer deed dat wel bij de weinige mogelijkhe den. Jammer, next time better. Een eigenlijk veel te harde wedstrijd kreeg ons elftal te verwerken tegen ZANDVOORT '75. Kamikaze-akties van onze gasten leverden zelfs geen boekin gen op door onvoldoende optreden van de scheidsrechter. Dick Schoenaker scoorde 1 -0 maar het werd uiteindelijk 1-1. De daarop volgende wedstrijd in eigen huis tegen LELYSTAD ging volkomen onnodig verloren (1 -2). De zwakke eer ste helft werd dan wel gevolgd door een betere tweede maar onvoldoende voor enige winst. Gerard Mossel scoorde voor Ajax. Op 14 december stond de laatste wed strijd van het jaar op het programma te gen en bij PURMERSTEYN op een ge deeltelijk hard bevroren veld, ongeschikt voor voetbal. Bij rust slechts 0-1 mede door het missen van heel veel kansen behalve dan de goal door Jan de Ronde. Na rust werd het direct gelijk en bleef de stand ongewijzigd mede door het goede werk van onze doelman, invaller en nog B-junior Casper Nelis. Rob Been sr. boven verwachting drie goals maar om dat het bij ons achterin niet helemaal goed zat overtrof A.B.N. ons met vier doelpunten. Toch lukte het nog op gelij ke hoogte te komen (4-4) en toen we dachten dat het nu wel zou gaan gebeu ren zakte ons team volledig weg en werd een 7-4 nederlaag een feit. Het was lang geleden dat wij op zo'n grote nederlaag werden getrakteerd. Lauren- zo Roberts (2x), Ron Oudendijk en Wil lem Knaap waren bij Ajax de schutters. Het bezoek van D.V.V.A. leverde ons twee winstpunten op in een goede wed strijd met daarin de nodige vechtlust. Willem Knaap scoorde vier goals en Ruud Haarms de vijfde met een eind stand van 5-2. Doelman Hennie Hen- richs heerste in zijn doelgebied en stuur de zijn achterhoede ouderwets. Tegen het onderaanstaande DIEMEN ontstonden toch nog wel de nodige pro blemen om tot de volle winst te komen. In een van onze zwakste wedstrijden werd het moeizaam 1 -0 door Joop de Vries. Een mooie goal, maar verder moeten we alles maar zo snel mogelijk vergeten. Dan de laatste wedstrijd voor de winter stop bij DE MEER. Met een paar inval lers en Hennie Henrichs in het doel, werd het een prima wedstrijd. Met direct spel en mooie combinaties werd DE MEER van het veld gespeeld. De Ajax- aanhang genoot en was tevreden met de 1 -5 overwinning door goals van Rin- go Spaargaren (3x), Taris Moustakim en Patrick Bosschieter. Frans Grootenboer Op de laatste dag van november speel den wij bij DE GEUZEN, een sub-topper. Volledig verdiend kwamen we met rede lijk voetbal op 0-1Helaas stonden paal en lat een aantal keren in de weg waar door wij onze voorsprong niet verder konden uitbouwen. En, zoals wel meer voorkomt, wordt de tegenstander dan steeds sterker waardoor we onder druk kwamen te staan en tweemaal moesten capituleren, zodat we opnieuw met een nederlaag huiswaarts keerden. Voor ons scoorde Taris Moustakim. Vervolgens naar het altijd lastige A.B.N. waar wij verzwakt moesten aantreden en met Ruud Haarms als ontdekking in het doel. In de eerste helft scoorden wij

AJAX ARCHIEF

Magazine (1987-2007) | 1992 | | pagina 35