SONNY SI LOO Y: "BR MOETEN MAAR WEER EENS GOEDE TIJDEN AANBREKEN" Toen Sonny Silooy na zijn Franse avontuur terugkeerde in De Meer was het net alsof hij weer thuiskwam. Zo voelden de fans dat, maar ook Sonny zelf. Hij beschouwt het spelershome als z'n tweede huis. Hij kan begrip op brengen voor de standpunten van Mark Verkuijl en Peter Larsson, die vertrokken omdat zij niet langer op een basis-plaats mochten rekenen. Maar hijzelf blijft geloven in, voor hem, betere tijden bij Ajax. Sonny Silooy heeft nog een langlopend contract en als het aan hem ligt, dient hij dat uit ook. Hij zal vechten voor een vaste plaats in het eerste en hoopt stilletjes op successen met Ajax en Oranje. Frankrijk Het seizoen 1987-1988 was nog maar net begonnen toen Sonny Silooy een aanbieding kreeg uit Parijs. Of hij bij het plaatselijke Matra Racing Club de Paris wilde voetballen. En Sonny ging na zes competitiewedstrijden richting Parijs. Hoe kijkt hij momenteel terug op zijn Franse periode? Sonny Silooy: "In het begin dat ik in Parijs speelde ging het lekker. Met voetballen, eigenlijk met alles. Maar daarna kwam de klad erin. Het ging gewoon niet meer. Niet zozeer wat mezelf betreft, maar het elftal draaide niet meer. Het liep niet. Tijdens mijn tweede seizoen kwam Ajax al in een heel vroeg stadium vragen of ik terug wilde komen. Daar hoefde ik niet lang over na te denken en wij waren ook snel rond. Dat hield in dat ik nog wel voor Matra speelde, maar wist dat ik de club zou verlaten. Voor mijzelf was het een prettig vooruitzicht dat ik weer bij Ajax zou gaan voetballen. Het gaf mij ook zekerheid voor de toekomst. De mentaliteit is heel anders in Frank rijk. Voor mij was dat best moeilijk. Je mocht bijvoorbeeld geen slidings ne men op de training of stevig een duel aangaan. Nou, dat is hier wel even an ders zeg. En organisatorisch zat de club niet goed in elkaar. Olympique Marseille is een goed voorbeeld dat het wel kan in Frankrijk. Die club is wél goed georganiseerd, maar dat is voor het grootste gedeelte aan Tapie te danken. Bij Matra zat er ook een hele boel geld achter, maar er waren té veel mensen die iets te zeggen wilden hebben. Dat werkt niet in de voetballerij. Dat het nu, sportief gezien, goed gaat met het Franse voetbal zat er toen al in. Platini gooide het roer om. Hij ver ving veel van de spelers waar hij zelf nog mee gespeeld had, door de jon gere voetballers. Nu zie je het resul taat. Al heeft het natuurlijk wel enige tijd geduurd voor die resultaten er kwamen. Frankrijk wist zich niet te plaatsen voor het Wereldkampioen schap, maar nu gaat het goed. Daaruit blijkt maar weer eens dat zulke zaken tijd kosten." Zaankanter Hoe is het eigenlijk als Zaankanter tus sen al die Amsterdammers? Sonny Si looy: "Nou, ik ben geboren in Rotter dam, maar ik ben inderdaad opge groeid in Zaandam. Ik voel me ook Zaankanter. Wat dat inhoudt? Soms gebruik ik Zaanse uitdrukkingen. Dan ga ik een beetje Zaans praten. Heus is zo'n typisch Zaans woord. Wij zeggen ook geen schieten maar skieten. Of pulletjes. Dat zijn van die kleine eendjes. Ik denk dat Zaankanters en Amster dammers elkaar wel liggen. Er wonen tegenwoordig een heleboel Amster dammers in Zaandam. Ik woon in een 3

AJAX ARCHIEF

Magazine (1987-2007) | 1991 | | pagina 5