COLOFON Inhoudsopgave Van de redactie Magazine Intervieuw Sonny Silooy 3 Intervieuw Danny Blind 9 Clubnieuws Kroniek 13 Van de voorzitter 16 Dankbetuiging Tijn Middendorp 17 Voorzitter Controlecommissie Georg Couton 19 De deur naar roem 25 De Ajax-bordjesclub 26 Ajax 2 30 Ajax Zaterdag 1 30 Ajax Zaterdag 2 32 Junioren C1 34 Nieuws van het "Voorland-Front" 36 Uitgave: Ad rem bv Postbus 313 9200 AH Drachten Tel. 05120-24180 Acquisitie: Huiand bv Hoofdstraat 241 9600 AK Hoogezand Tel. 05980-93153 verschijnt 8 maal per jaar Druk: Frisch Drukkerijen bv Amsterdam Tel. 020-6930865 Redaktie Ajax Magazine: Inter Football Postbus 60 1190 AB Ouderkerk aan de Amstel Foto's: Louis van de Vuurst, Jan Onclin, e.a. Litho: Frank Gude Redaktie Ajax Clubnieuws: A. Kraan, M. Middendorp, W.W. Heisterkamp, D. Endt Redaktie-adres: M. Middendorp Steenbok 22 1188 AT Amstelveen Tel. 020-6454421 Administratie-adres: Middenweg 401 1098 AV Amsterdam Postbus 41885 1098 DB Amsterdam Foto's: Jan Mud en A.N.P. Abonnementen: Door overmaking van f 35,- krijgt u het Ajax Magazine/Clubblad acht keer per jaar thuisgestuurd. Overmaking per giro-betaalkaart naar: Ajax-administratie, Middenweg 401, 1098 AV Amsterdam. Tel. 020-6946515/6654460. Inlevering kopij volgend nummer vóór 15 april 1991. Niets uit dit magazine mag worden gecopiëerd of vermenigvuldigd dan na toestemming van de redactie. Gelukkig heeft het voetbal weer z'n ritme teruggekregen na die vele afgelastingen gedurende de kou-periode. De com petitieleider heeft inmiddels de vele achterstallige wedstrij den opnieuw vastgesteld waarbij Ajax eigenlijk een beetje het kind van de rekening is geworden omdat de ploeg nogal wat wedstrijden achterop liep, door interlandverplichtingen nog eens een zondag niet kon spelen en thans wordt geconfronteerd met veel wedstrijden in relatief korte tijd. Nu mag je als topclub niet te gauw gaan klagen maar het is op z'n minst niet allemaal in het voordeel van de club, terwijl het aan de andere kant natuurlijk wel zo is dat het leveren, van totaal 10 spelers, aan het Nederlands- en Olympisch Efltal ook niet niks is. Het getuigt weer eens hoe uniek Ajax is, ook al werd de ontmoeting tegen Malta een teleurstellende wedstrijd. De Olympische ploeg deed het beter. Het spel van Ajax na de winterstop viel wat terug vergeleken met de wedstrijden zoals die werden gespeeld in 1990. Nu kan een ploeg natuurlijk niet altijd schitteren zodat we mogen verwachten dat de vorm weer snel terugkeert en we in de komende maanden kunnen genieten van aantrekkelijke en voor Ajax gunstige wedstrijden om de race met PSV (en FC Groningen) zo lang mogelijk vol te houden. Er staan nog vele lastige wedstrijden op het programma, maar die hebben de concurrentie ook en hoe de 'finale' PSV-Ajax op 7 april ook afloopt, beslist zal er dan nog niets zijn, want de echte problemen ontstaan meestal op momenten dat niemand daar rekening mee houdt. En daar zijn na 7 april nog genoeg wedstrijden voor. Verder melden wij u nog dat op 15 maart j.l. de Bordjesclub weer bij elkaar is geweest voor de jaarlijkse gezellige avond. In dit nummer wordt u in woord en beeld hierover geïnfor meerd. Tot slot de vermelding dat dit jaar de controlecom missie 25 jaar bestaat en in dit clubblad een gesprek staat met de voorzitter van de commissie Georg Couton. Tijn Middendorp

AJAX ARCHIEF

Magazine (1987-2007) | 1991 | | pagina 3