'Nee, niet echt. Alleen was het zo dat wanneer ik bij Utrecht een bal kreeg, er nog niemand onderweg was. Als ik nu bij Ajax aangespeeld word, kan ik kiezen uit jongens die vrijlopen, die de ruimte induiken. Daaraan kun je ook zien op welk niveau je mee kunt. Zie je hoeveel mensen er gaan, welke voort zettingen mogelijk zijn of zie je dat niet? Dat is bepalend voor het niveau waarop je mee zou kunnen'. Ajax is dus de ideale ploeg voor je? 'Ja. Ik heb geen individuele actie, kan geen twee of drie man uitspelen. Bij Utrecht kreeg je de bal, dan moest je wachten tot zich een afspeel mogelijk heid aandiende, moest je dus de bal vasthouden en daar liggen mijn kwali teiten niet. Hier heb ik altijd legio af- speelmogelijkheden en krijg ik de kans om mijn sterke punten uit te bui ten, bijvoorbeeld het ineens doorspe len van de bal'. Dus ook voor jou is het belangrijk wanneer het Nederlands Elftal zo aan vallend mogelijk speelt. Dan rendeer jij optimaal. 'Dat wel maar dat is niet het belang rijkste. Je moet kijken naar de spelers die je hebt. We hebben geweldige bui tenspelers, Roy en Van 't Schip, we hebben fantastische spelers die direct achter de spits kunnen spelen, Bos man en Bergkamp, en we hebben een wereldspits in Van Basten. Dan ga je niet terugzakken om op de counter te spelen. Als je dat wilt doen, moet je andere spelers pakken. We hebben snelle verdedigers als Danny Blind en Jerry de Jong die ver van het doel af kunnen verdedigen. Dan heb je een ideale mix om aanvallend voetbal te kunnen spelen. En niet omdat mijn rol dan optimaal tot uiting komt. In dat pakket spelers pas ik heel goed, dat is wel zo'. Je noemde net Bosman, Bergkamp en Van Basten. Kieft noem je niet. 'Kieft is een spits die met buitenspe lers ook prima voor de dag kan ko men. Maar ik had het over middenvel ders met een zeker loopvermogen die échter Van Basten kunnen spelen: Bergkamp en Bosman. Kieft die noem ik niet omdat je, als je een wereldspits als Van Basten hebt, die moet laten spelen natuurlijk. Maar, inderdaad. Kieft kun je als spits gebruiken'. Maar dat was dus de reden dat er tegen Griekenland voor Bergkamp ge kozen werd: omdat hij meer loopver mogen heeft en dus meer switcht, overal op kan duiken. u'Nee, juist niet meer switcht (pakt een pen en papier en tekent een veldbe- zetting met Kieft en Van Basten). Als Kieft speelt, staat die steeds in de spits. Die verdedigt niet mee terug. Dus de man die op Kieft speelt, krijgt alle vrijheid om te voetballen. Die num mer zes van Griekenland wilde ge woon meevoetballen maar Bergkamp verhinderde dat én kwam op bepaalde momenten gevaarlijk voor het doel. Wim Kieft is een echte spits, die kan dat allemaal niet belopen. Als je met Kieft in de spits speelt, moet je niet met buitenspelers voetballen maar met opkomende middenvelders. Een ande re reden: als er een voorzet komt, dan gaan Van Basten en Kieft eerste en tweede paal, in ieder geval het doelge bied in. Als zo'n bal dan wordt afge slagen dan valt die bal vaak om en na bij de zestienmeterlijn. Dan staat daar niemand om die bal op te pakken, want ik sta meestal wat verder naar achter. Bergkamp gaat wel bij de 'zes tien' staan om zo'n bal op te pakken, terwijl bij een voorzet één van de vleu gelspelers aan kan sluiten bij de twee de paal als Van Basten de eerste pakt. Dus het had allemaal weinig met de persoon Kieft te maken, maar met de verdeling op het veld'. Is dit in die groepsbespreking spon taan naar voeren gekomen, waardoor het misschien allemaal wat ontactisch overkwam voor Willem Kieft? Hij is toch niet iemand waar je makkelijk ru zie mee krijgt. 'Het is inderdaad heel erg spontaan gebeurd. We hadden dit niet van tevo ren doorgesproken. Iemand begon er over en toen zijn we daarop doorge gaan. Vandaar dat het niet zo tactvol was. Die bespreking ging helemaal niet over Willem. We hadden het over de backs, wanneer die op konden ko men; toen kwamen we op de buiten spelers wanneer die naar binnen moesten komen, wanneer naar buiten. En zo kwamen we bij het centrum van de aanval terecht'. Deze tactische verklaring heb ik nog nooit gehoord. Waarom is dat niet zó naar buiten gebracht, dan had ieder een het waarom van de beslissing begrepen. 'Dat is zo naar buiten gebracht'. Nee, we hoorden alleen dat het niet persoonlijk tegen Willem Kieft bedoeld was. De tactische gronden zijn zo goed als niet belicht. Zo krijg je verha len in de trant van 'die goal van Berg kamp was een typische Kieft-goal'. 'Tja, maar je kunt je dan afvragen of iemand die zoiets roept verstand van voetbal heeft. Dan weet zo iemand in ieder geval niet het fijne daarvan'. Dat is natuurlijk het eeuwige pro bleem zoals dat door jullie geschetst wordt. Als we er even van uitgaan dat jullie meer verstand van voetbal heb ben dan de gemiddelde journalist, dan behoort de pers juist terdege te wor den geïnformeerd over het waarom van een beslissing, bijvoorbeeld. De journalist hoort het tenslotte naar bui ten te brengen'. 'Dat is wel zo maar het blijft gevaar lijk, en dikwijls heel vervelend als er zomaar conclusies getrokken worden. Men weet te vaak niet wat daarmee aangericht wordt'. Iets anders: je wordt beschouwd als de belangrijkste Ajax-speler. 'Ik vind dat allemaal nogal overtrokken. Ik ben slechts belangrijk voor Ajax omdat men hier over weinig voetbal lers met mijn specifieke kwaliteiten be schikt. Ik ben niet belangrijk omdat ik zulke mooie passes over twintig meter geef, of omdat ik een individuele actie heb. Met mijn bescheiden kwaliteiten ben ik een belangrijke factor in het spel van Ajax'. Er zijn in Nederland toch al weinig spelers van jouw kaliber. 'Omdat ik voor mijn type speler over toch wat meer beschik. In termen van coaching, overzicht en het goed in- één-keer-spelen van de bal'. Moet je van tijd tot tijd niet de onver zettelijkheid voor de hele ploeg op je nemen? 'Zou best kunnen. De wedstrijden die ik vorig seizoen door een schorsing niet mee hebben kunnen doen, waren tegen wat zwakkere tegenstanders. Vrij gemakkelijke wedstrijden. Op Eu ropees niveau zal mijn rol heel belang rijk kunnen zijn. Daar ben ik me goed van bewust maar je moet het ook niet gaan overdrijven. Alsof dit Ajax niet zonder Jan Wouters zou kunnen, dat vind ik een beetje eng allemaal'. Maar het-niet-tegen-je-verlies-kun- ne{i, dat kun je niet leren, of wel? 'Ik denk dat het in je zit, je hebt het of je hebt het niet. Ik denk dat niemand wil verliezen, alleen, de één kan er wat ge makkelijker mee omgaan dan de ander. Als ik achter sta of verlies krijg ik iets meedogenloos over me, en dat vertaalt zich wel eens in de verkeerde richting. Een ander is daar wat gelatener bij'.

AJAX ARCHIEF

Magazine (1987-2007) | 1991 | | pagina 7