fir bouw een muurtje om me Meen Muurtje Op de redaktie van het Ajax- magazine vonden we de tijd rijp om Bryan Roy eens aan een vraag gesprek te onderwerpen. Roy tim mert weer behoorlijk aan de weg en lijkt de misère van vorig seizoen van zich af te hebben geschud. De voet baller Bryan Roy kent vele liefheb bers, veel bewonderaars, maar ook veel criticasters, zoals dat met veel spitsen het geval is. Bryan Roy is een vleugelspits. Meer nog dan cen trumspitsen zijn flankaanvallers on derhevig aan vormschommelingen. Hetgeen natuurlijk voer is voor de cri ticasters. Roy kende een vormcrisis die bijna een seizoen lang duurde volgens hen. Het tegendeel is mis schien wel waar. Roy heeft vorig sei zoen het meest leerzame jaar uit zijn nog korte loopbaan gehad. Met dank aan de mensen die hem met kritiek begeleiden, overigens. Een grote dankzegging lijkt ook besteed aan Leo Beenhakker, die hem vertrouwen blééf geven, die hem bleef steunen, maar vooral ook blééf leren. En blijft leren "Het Ajax-magazine? Dat is een tijd geleden", roept Bryan Roy als hij vraagt voor welk blad het interview is. Het is inderdaad even geleden dat Roy voor het voetlicht van dit medi um kwam. De verslaggever ant woordt: "we hebben maar even ge wacht tot het beter met je ging". Hij lacht,"dat is maar goed ook, zo zou het eigenlijk moeten. Wat heb ben mensen nou aan zeurverhalen". Niet dat Roy de afgelopen tijd in een verschrikkelijk diep dal heeft geze ten, maar om nu te zeggen dat vorig jaar 'het jaar van Bryan Roy' was, gaat ook te ver. Dat is dan ook het eerste gespreks-item waar we hem mee confronteren. Wie bepaalde dat vorig jaar 'zijn jaar' moest worden? Voelde hij dat ook zo, en, kón hij eigenlijk wel aan die verwachting voldoen? "Ik weet niet wie die uitspraak heeft gelanceerd. Ik vond het een belache lijke uitspraak. Ik was pas 19 jaar oud en om dan al te zeggen dat het het jaar van Bryan Roy moest wor den, dat sloeg eigenlijk nergens op. Dat kon Bryan Roy helemaal niet waarmaken, het was allemaal veel te vroeg. Toen ik het las, liet ik het over me heen komen, ik lachte er maar een beetje om. Ik wist voor mezelf dat ik Bryan Roy daar niet aan kon voldoen. De pest is dat iedereen die verwachting moeite loos overneemt, waardoor je dus in principe voor iedereen door de mand valt. Daar sta je dan met je goeie ge drag. Aan de andere kant heb ik het niet als een zware last met me mee gedragen. Ik ben gewoon aan het seizoen begonnen met de gedachte 'we zien wel'. Boos over die uit spraak ben ik nooit geweest, het kwaad was al geschied. Misschien was het wel positief bedoeld, alleen was de timing niet bepaald perfekt. Het werd mijn jaar dus helemaal niet. Ik heb veel geleerd. In mentaal op zicht maar vooral ook fysiek. De trainer liet me steeds staan. Hij had me er ook naast kunnen zetten, want zo lekker heb ik niet gespeeld. Pas tegen het einde van het seizoen kwam de vorm enigszins terug. Beenhakker liet me echter steeds meedoen. Ik werd steeds met de har de werkelijkheid geconfronteerd en dat is best leerzaam. Het gaf ook veel vertrouwen. De wil om goed te presteren was iedere wedstrijd wel aanwezig maar het ging gewoon niet. Ik kwam kracht tekort, ik kwam mijn man niet voorbij, je zelfvertrouwen wordt dan nóg minder en zo kom je in een vicieuze cirkel terecht. Hard werken en steeds op nieuw blijven proberen was het enige dat ik kon doen. De trainer beloonde dat steeds met een nieuwe kans. Tenminste, zo zag ik dat. Ik weet niet of trainers dat meer moeten doen, iemand laten staan die de vorm niet heeft. Ik denk dat je dat in het buitenland niet kunt maken, dan hakken ze bij wijze van spreken je kop eraf. Leo Beenhakker kon dat vorig seizoen bij Ajax wel maken. Hij, Ajax in zijn geheel en ikzelf hadden wat krediet en daarom durfde hij het aan, denk ik. De trainer zal het daar zelf af en toe ook wel moeilijk mee gehad hebben. Er is best kritiek op geweest dat hij me steeds liet staan. Ik kan alleen maar dankbaar zijn dat hij het heeft aangedurfd. Ik ben er wél door gegroeid. Beenhakker gaf me de tijd, jeugdspelers krijgen hier altijd de tijd die ze verdienen en nodig hebben". Vorig seizoen werd dus niet het sei zoen van Bryan Roy. Het werd wél het seizoen van Ajax, want de club werd na lange tijd weer eens kampi oen. Het gebeurde misschien niet zo overtuigend maar het was wel een teken dat Leo Beenhakker met zijn jonge équipe op de goede weg was. Het kampioenschap was een stimu lans voor de Ajacieden die met Oran je in Italië op het WK aanwezig wa ren en die als enigen een behoorlijke prestatie neerzetten. Ook Bryan Roy was met Oranje afgereisd naar Het Tournooi der Tournooien. Roy kwam niet aan spelen toe, hoewel de pers vaak in de waan verkeerde dat het WK-debuut van Roy aanstaande was. Met name toen er tegen Engeland en Ierland gespeeld moest worden, werd er veelvuldig gespeculeerd over de entree van Bryan Roy in het elftal. Leo Beenhakker besliste echter an ders en Roy bleef een (zeer nabije) toeschouwer. De in Italië aanwezige vaderlandse pers liet geen gelegen heid onbenut ergens een vuurtje te stoken. Vanaf het trainingskamp in Oostenrijk tot het duel tegen West- Duitsland bleef men aktief in het zoe ken naar licht ontvlambaar materiaal, de aansteker in de aanslag. Ook Bryan Roy en zijn gedrag wer den op brandbaarheid getest. Vol gens veel journalisten zou Roy zich niet als een 'echte prof' hebben ge dragen bij het Nederlands Elftal. Waar of niet waar, het wordt zomaar over je geschreven en het publiek neemt zulke zaken doorgaans klak keloos over: je naam wordt te grab bel gegooid. Als voetballer word je

AJAX ARCHIEF

Magazine (1987-2007) | 1990 | | pagina 5