M - BLANES Naam ÖMaM&k Geboortedatum ...A...M j£../A... aj Lobo Braakensiekstraat 138 IO65 HR AMSTERDAM Voornamen Voorgesteld door ......?.e.sttiur Aangenomen .1....JU.1.A....12.93.... H.R. gezonden Opgegeven aan K.N.V.BA.V.B. Bedankt voor het seizoen d". GeroyeerdRedenen Bijzondere functie O. 2

AJAX ARCHIEF

Ledenkaarten (1911-1989) | 1983 | | pagina 2