rc-ijitiHi^HWH"!! ""^^n Schryver in clubblad en Of f .Programma) Naam -p Jr. Voornamen \.^fy\ Geboortedatum 1 \Jm, 1$^$.. Adres dL^£.^^..M4.yCi£k*<.i l#fJ/.). \t u j Bestuur Voorgesteld door: Aangenomen ü:...!?ï*li ...^9s9H. R. gezonden Opgegeven aan K. N. V. BA. V. B, Bedankt voor het seizoen d". Geroyeerd: Redenenr-/j

AJAX ARCHIEF

Ledenkaarten (1911-1989) | 1969 | | pagina 1