/V/2 Bogaard Populierè^weg 12 hs 1091 KJ Am^erdam Voorgesteld door j.eugdcoiomissie Naam Voornamen Geboortedatum Aangenomen 1 juli 1981H.R. gezonden Opgegeven aan K.N.V.BA.V.B. Bedankt voor het seizoen d". GeroyeerdRedenen Bijzondere functie

AJAX ARCHIEF

Ledenkaarten (1911-1989) | 1967 | | pagina 1