J&. ^^..l^d^^M^km. ^0^M......P'. [kiffëA BU d(Honkbal) Naam;..' Voornamen IS. M Geboortedatum Adres Bestuur en Honkbal-Comniissie Voorgesteld door: Aangenomen:8...December .1.9.5.8H. R. gezonden: Opgegeven aan K. N. V. BA. V. B, Bedankt voor het seizoen d". Geroyeerd: Redenen: Bijzondere functie: Commissaris Honkbal-materiaal By beslissing v.d.Ledenraad ±h 4-9-75 benetfdm tot werkend- ig»-

AJAX ARCHIEF

Ledenkaarten (1911-1989) | 1958 | | pagina 1