"*é?i\iïtt\é^ffi' ^.^J..^.^.±^.M..M-J.-..£f£!/. Voornamen Geboortedatum:^3 Juni l^l[^^^f± Adres .h&MWüA?.s;.'.yi.r....<.tf.h.'J.Mfk..AA..^.^ 7 tj Voorgesteld door: ...El O,.Co mm Aangenomeni!bib.i?.5?.H. R. gezonden*4. ex S-L.T.O. Opgegeven aan K. N. V. B. ...2-.6-.58A. V. B, .2-6-5.8 Bedankt voor het seizoen d". Geroyeerd: Redenen: Bijzondere functie: ../^^/.~.^.y'...-<<t^>^^<^*i%^ a »y? y n n Ait I 1

AJAX ARCHIEF

Ledenkaarten (1911-1989) | 1958 | | pagina 3