"3f 77/ ~~~~l Naam Voornamen Geboortedatum Adres ^..November J.?kkH^i/fcl&^jLï //Aj&.L Voorgesteld door: ^.e^d-Cornmissie Aangenomen: 20 Mei 1957H. R. gezonden...24-5-57 Opgegeven aan K. N. V. B2.9.-.5-.57A. V. B, ...2.9.-5.-5.7. Bedankt voor het seizoend". Geroyeerd: Redenen: ....^15.4<.«.../..Ux.L.q-£Jl^ Bijzondere functie "j^7r

AJAX ARCHIEF

Ledenkaarten (1911-1989) | 1957 | | pagina 1