.•^^^.-i.&si^^^j^lMf... Naam Voornamen Geboortedatum De fleer A.v.d.Dsrg A Adres Bordje kOj.lidm»schap Voorgesteld door: Aangenomen:*?...f.™Ï.O.?.?.7.?.H. R. gezonden: Opgegeven aan K. N. V. BA. V. B, Bedankt voor het seizoen d" Geroyeerd: Redenen Bijzondere functie

AJAX ARCHIEF

Ledenkaarten (1911-1989) | 1927 | | pagina 1