Bijzonderheden Van seizoen 1940/41 tot en met seiz.1948/49 Ie.penningmeester Van""s'ëTz".'T9"5'6"/57"""1:"ö"t--e-nmet seiz. 195?/*58 Voorzittex- V.y. V^l.KhHS (60 jaar Speelde t/n seizoen 1935-56 in het eerate el ftalnees tal als recht3binnen. Kwam 7 keer uit voor net Nederlands elftal en diverse nalen voor Amsterdamse - en Zwaluwen - el f tallen -( boe k vol schijnbewegingen) Van seizoen 1940 - Ml t/n 194R - '49, was Win Ie penningmeester. Op 15 juli 194*5 werd hij benoemd tot erelid. Van seizoen 1956 - '57 t/n 1957 - 5B wan Win voorzitter (kwestie hobo 'dal Van 196? t/m 1973 lid van de ledenraad, tevens t/n 1973 üd van de financii Le i3sie. itter 13ord je:-c'Uibooi;,ite en tafel pre i irt.

AJAX ARCHIEF

Ledenkaarten (1911-1989) | 1923 | | pagina 6