^lUffi 4^/.^./<%iL^.^feu?£yi.]&^...J4J&. D e II e o r J u r 3 2 n 3 Naam:..Daurloosiraa t.. .1.2..o.. Hf AMSTERDAM - 10 Voornamen Geboortedatum:18-2-1200.^Jj*^.... Adres Voorgesteld door:é^^^^ZJ^^X Aangenomen:?.9....?.?P*?.Ï?MH. R. gezonden: Opgegeven aan K. N. V. BA. V. B, Bedankt voor het seizoen .Ml.fi.6.~--Ad" Geroyeerd: Redenen Bijzondere functiei,.?nnin^me.es.teI>-..s-el^.0.eT1....s e i z o en. ig6 2/.6.3....eja .6 V-64-

AJAX ARCHIEF

Ledenkaarten (1911-1989) | 1918 | | pagina 1