Bijzonderheden ./Ac 2e.penningmeester van 1927tQt 1932 ïeÏ932 tot en met 193^. iev-se-cre-taris vanaf seizoen1936/37 t/m seizoen 1939/40 Intern, wedstrijden

AJAX ARCHIEF

Ledenkaarten (1911-1989) | 1916 | | pagina 2