Commissieverslagen m Studie- en Begeleidingscommissie Inleiding Een sterk gewijzigde visie met ander beleid tot gevolg, betekende ook voor de Studiebegeleiding een duidelijk andere organisatie. Na de presentatie van de nieuwe plannen was de boodschap vrij simpel: alle spelers van midden- en bovenbouw starten met trainen om 15:00 uur en eindigen het middagblok met studie rond de klok van 19:00 uur. Dat betekende voor ons echter wel dat we een en ander moesten bijstellen. Allemaal op hetzelfde tijdstip studeren betekende zes lokalen inrich ten en minimaal twaalf docenten inzetten. Nadat de twijfel over de haalbaarheid daarvan was verdwenen, konden we overgaan tot de realisatie. Het aantal nieuwe laptops werd aangepast. De ontstane vacature werd onverwacht snel ingevuld door een 'oude' bekende: Tamara Knol. Op maandag 12 september werd gestart met 132 middelbare scholie ren of hoger en vier spelers, die nog op de basisschool zaten. Om die reden werd ook de woensdagmiddag ingezet voor studiebegeleiding. Organisatie Studiebegeleiding De uitgangspunten voor de Ajax - Studiebegeleiding bleven onveran derd. De medewerking van alle 86 scholen was weer geweldig, en ook voor alle nieuwe spelers werd het licht op groen gezet.Alle spelers van de bovenbouwgroep (AI,A2 en BI) en middenbouw (B2,Cl en C2) werden, zoals in voorgaande jaren, eerder van school gehaald.Ter compensatie van de eventueel gemiste uren werd onder leiding van docenten en mentoren anderhalf uur studiebegeleiding geboden. De mentor speelt een zeer belangrijke rol in de begeleiding van onze jongens en onderhoudt intensief contact met school. Toernooien Naast de gebruikelijke buitenlandse toernooien waren twee toer nooien afgelopen seizoen opvallend:de reis naar Qatar met de BI in januari en de reis naar Singapore met de B2, eind juni.Tijdens deze twee toernooien heeft de Studiebegeleiding een extra pluim verdiend. Ondanks de lange reis hebben de spelers geen noemenswaardige studieachterstand opgelopen. In de laatste reis zijn zelfs veel eindtoet sen met goed gevolg gemaakt. Met dank aan de scholen voor hun medewerking.Tijdens de toernooien werd veelvuldig gebruik gemaakt van onze nieuwe laptops. Vervoer Alle bovengenoemde spelers vallen onder het begrip Studiebegelei ding. Studiebegeleiding houdt in dat ze op trainingsdagen van school worden opgehaald, trainen, eten, studeren en na afloop thuis worden afgezet.Alleen op die wijze is het mogelijk om de trainingen op tijd te laten beginnen en de jongens met een minimum aan tijdsverlies weer thuis te laten komen.WND Services, de vervoersfirma, heeft opnieuw goed werk verricht op het gebied van het vervoer en de communica tie daarover. Coördinatie Afgelopen jaar heb ik deze veelzijdige taak alleen kunnen klaren dankzij de medewerking van veel collega's, werkzaam zowel op de Toekomst als in de Amsterdam ArenA. Samenwerking is niet alleen belangrijk op, maar zeker ook buiten het veld. Ger Boer, Coördinator Sociaal Maatschappelijke Begeleiding AFC Ajax Samenstelling Studie- en Begeleidingscommissie Dick Karremans, voorzitter JaapTielenburg TonTielenburg Rob Ombre Jur Ronner Ger Boer (Coördinator Sociaal Maatschappelijke Begeleiding AFC Ajax) Parkeer en kassacommissie de Toekomst De werkzaamheden van de Parkeer- en Kassacommissie zijn in het seizoen 201 1-2012 substantieel uitgebreid met verschillende evene- mentdagen plus op zaterdagen bij een groot aantal jeugd- en senio renwedstrijden van de Al, BI en Zaterdag I. Deze lijn zal in het seizoen 2012 - 2013 worden gecontinueerd met als toevoeging dat deze ook bij wedstrijden van de Ajax Vrouwen de commissie zal worden ingezet. De samenwerking met de collega's op de Toekomst is ook dit jaar weer buitengewoon prettig geweest. Freek Moinat heeft na een lange staat van dienst de commissie verlaten. Freek, bedankt voor al je inzet.Toegetreden zijn Ron Claassen enAdriaan Hoogervorst. René Zegerius Samenstelling Parkeer- en kassacommissie de Toekomst Ron Claassen Adriaan Hoogervorst Marinus Kroezen Jan Meijer Jan Nieberg Nelis Snijder Jan vanTusschenbroek Willem Wassenaar Giovanni Zegerius René Zegerius, voorzitter

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 2012 | | pagina 54