nsenes^CMi 'Bouwen naar een in alle opzichten gezonde club' m step into 25 maart was niet alleen de zondag dat ons eerste elftal de belangrijke thuiswedstrijd tegen PSV zo geweldig won (2-0), de Al speelde in Londen de finale in de NextGen Series tegen Internazionale. Op zich al een hele prestatie.Toch jammer dat na een l-l eindstand Inter de penalty's net iets beter nam. 'WWW, Rondetafelgesprek met Ine van Brenk, Sylvia Dermout en Sasa de Jong: Het is medio augustus 2012. In de bestuurskamer op de Toekomst zitten drie vrouwelijke leden van Ajax, die gevraagd zijn terug te blik ken op het afgelopen seizoen. Een uniek moment. Nooit eerder kre gen vrouwen de gelegenheid dit te doen, altijd mannen. Ook weer niet zo gek. Neer dan een eeuw was Ajax een mannenbolwerk. Lid kon je alleen maar worden door bij Ajax te gaan voetballen. Dat was niet voor iedereen weggelegd, en zeker niet voor vrouwen. Die tijd is voorbij.'Het werd ook wel eens tijd', zeggen Sylvia Dermout en Sasa de Jong, de eerste vrouwelijke leden binnen Ajax sinds 2006, en Ine van Brenk sinds 2008, bijna in koor. Dat rond die tijd het vrouwenvoetbal bij Ajax bijna van start gaat, is even uniek als dit rondetafelgesprek met deze Ajax-vrouwen. Jullie zijn dus gevraagd lid van Ajax te worden. Hoe ging dat? Ine: 'Op een zondagmiddag in 2008 werd ik gebeld door John Jaakke. Hij vond al lang dat ook vrouwen lid moesten kunnen worden van de club.Toen hij belde dacht ik eerst: er is iemand overleden. Naar nee, hij vroeg of ik lid wilde worden van Ajax. Natuurlijk! Champagne! Sylvia: Ik kreeg die vraag in 2006.Als kleuter ging ik al mee naar Ajax, ruim 50 jaar dus. Ik vond het een hele eer, helemaal als eerste vrouwelijke lid, samen met Sasa. Sasa: 'Ik kreeg het te horen tijdens een afscheidsdiner van docenten. Hennie Henrichs heeft mij toen gevraagd of ik lid van Ajax wilde wor den. Dat vond ik zo ontzettend leuk...ik heb toen wel een traantje moeten wegpinken..' Naam: Ine van Brenk - Wietsma Leeftijd: 60 jaar Actief: sinds 2009 bestuurslid Supportersvereniging Ajax (SVA).Vele jaren werkzaam geweest bij de Gemeente Amsterdam als beleid- en projectadviseur openbare orde en veiligheid. Lid: sinds 2008 Naam: Sylvia Dermout Leeftijd: 59 jaar Actief:Vrijwilligster bij de medische staf. Staat bekend als 'de gynaecoloog van Ajax.' Heeft inmiddels 44 kinderen van (ex) eerste elftalspelers op de wereld mogen helpen. Sinds 201 I werkzaam in het Gynaeco logisch Centrum Dermout Albicher in Alkmaar. Lid: sinds 2006 Naam: Sasa de Jong Leeftijd: 59 jaar Actief: sinds 1981 bij de Studiebegeleiding als mentor van een jeugdelftal en als docent biologie en Engels. Lid: sinds 2006 Ine: 'Bij mij had het ook nog wel een voorgeschiedenis. In 1994 had ik al eens op advies van Gerard Holsheimer een brief naar Ajax geschre ven met de vraag of ik lid van Ajax kon worden. Die brief is toen nog in de ledenraad besproken, tot groot ongenoegen van mijn baas bij de Gemeente Amsterdam, Nico Gianotten, de toenmalige voorzitter van de ledenraad was. Net die brief was hij niet blij, ook omdat hij van niets wist."Vrouwen zitten verkeerd in de heupen, ze kunnen niet voetballen en ze hebben er geen verstand van", zei hij altijd. Net die brief is toen niets gedaan, maar zie, het is het er dan toch van gekomen.' We zijn nu een paar jaar verder. Hoe kijken jullie terug op het afgelopen seizoen? Ine: 'Eerst kijk ik naar het spelletje. Het is uiteraard geweldig dat we weer kampioen zijn geworden. Wat dat betreft was het een geweldig seizoen. Naar, wat zich binnen de club allemaal heeft afgespeeld, gaat mijn pet te boven.Vooral het bijwonen van algemene ledenvergaderin gen was vaak geen pretje.' Sylvia: Als arts kijk je altijd naar de well-being van mensen. Dat men sen zich geestelijk en lichamelijk goed voelen.Voor Ajax is dat wel een absoluut dieptepunt geweest. Er is veel schade aangericht, en mensen zijn beschadigd.' Sasa: 'Ik ben het voor een groot deel met Sylvia en Ine eens. Op ledenvergaderingen dacht ik wel eens: doen we dit nu wel allemaal voor de club? Het clubbelang staat toch voorop? Dat zou toch veel meer naar voren mogen komen. Niemand wil toch de club ruineren? Ine: 'Ook de manier waarop werd omgegaan met vrijwilligers heeft mij zeer verbaasd.' Sylvia: 'Zeker. Er is ook geen winnaar. Naar, we moeten wel verder. Het beste is, denk ik, proberen gedoseerd de boel weer bij elkaar te brengen.' Sasa: 'Dit jaar zijn volgens mij wel de eerste heipalen gezet voor een soort wederopbouw van de club. Er is nu wel sprake van enige rust en stabiliteit, maar er valt in de onderlinge omgang nog genoeg te verbeteren.' Er is in het afgelopen seizoen in de organisatie nogal wat veranderd. Leden raad en bestuur zijn verdwenen. Daarvoor in de plaats werd een bestuurs raad gekozen. Hoe kijken jullie daarnaar? Sylvia: 'De ledenraad heeft in de achtendertig jaar van haar bestaan ongetwijfeld goede dingen gedaan. Naar, de manier waarop zij hun rol hebben gespeeld bij al het gedoe binnen de club, heeft wel geleid tot de situatie waarin we terecht zijn gekomen. De kleinere bestuursraad is een goede zaak voor de club. Er zijn veel plannen. Nu de uitvoering nog. Die gaat naar mij gevoel wel wat traag.' Sasa: 'Tot voor een paar jaar heeft de ledenraad uitstekend werk ver richt. Naar, het voetbal is veranderd.Alles is veel zakelijker geworden. Kijk, ik kom uit het onderwijs.Toentertijd kwam een directeur ook uit

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 2012 | | pagina 26