al, een biefstuk en een kop koffie Tijdens de algemene ledenvergadering op 22 december viel, na de oprichting op 23 juli 1963, het doek van de ledenraad. Daarvoor in de plaats werd een bestuursraad geïnstalleerd, bestaande uit v.l.n.r.Cees Vervoorn, Hennie Henrichs (voorzitter), Dick Schoenakerjan Buskermolen enTonnie Bruins Slot. Boer zoals hij door alles heen is gelaveerd, nota bene met twee landstitels. Hij heeft de groep heel knap kunnen beschermen tegen de buitenwereld. Ja, en verder vertel ik niets nieuws als ik zeg dat de twee afgelopen seizoenen zwarte jaren zijn geweest in de Ajax-geschiedenis. De procedures bij de Rechtbank in Haarlem waren een dieptepunt. Het afge lopen seizoen was geen mooi jaar, maar sportief kon het bijna niet beter.' En op die successen bij de Zaterdag 'Weet je... ik ben eigenlijk echt van het zaterdagvoetbal. Ik kijk net zo lief naar Zaterdag 2 - Zuid vogels 2 als naar een wedstrijd in de ArenA. Dus, die vier kampioen schappen bij de Zaterdag vind ik eigenlijk het mooist. Dat klinkt misschien raar, maar - ik geloof dat Leo Beenhakker dat wel eens zei: het is zo lekker bij het ama teurvoetbal ontspannen over dat hekje hangen, lekker kletsen met je clubgenoten, heel relaxed, dat is geweldig. Dicht op het veld, je hoort en voelt alles. Ik hou van echte amateurclubs met veel traditie. Mijn jongens zijn ook lid geworden van 'een oude club' PVCV uit Vleuten. Die club heeft de oudste douches, de oudste kleedkamers, de oudste kantine en de slechtste lichtinstallatie, maar het is het pure voetbal. Ik vind ook dat we het bij Ajax niet moeten hebben over een club huis, maar over een kantine.' Hoe vind je het momenteel gaan binnen de club? 'Ik merk dat de club een enorm absorptieniveau heeft. Naar bui ten toe lijkt het wel of iedereen elkaar met een knuppel op het hoofd slaat. Maar, iedereen heeft óók respect voor elkaar en samen drinken we gewoon een kop koffie in de kantine terwijl de buitenwereld denkt dat iedereen hier rollebollend over het sport park gaat. Ook in de ledenraad hebben we altijd veel respect voor elkaar gehad, ondanks de tegenstellingen en flinke discussies die er waren.' Inmiddels is de ledenraad na ruim 48 jaar verdwenen. Wat vind je daarvan? 'Dat vind ik goed. De ledenraad stamde uit 1963 en was niet meer 'fit for the future'. Het heeft goede dingen gedaan.Alleen, als het spannend werd begon het wat te piepen en te kraken. Er is ook veel ruis ontstaan. Kon ook bijna niet anders met een ledenraad van 24 mensen en vele anderen erbij zoals ereleden, bestuur en directie. Daarom had ik de leden raad graag kleiner gezien. Daar is ook vaak over gesproken en onderzocht. Maar het is er nooit van gekomen. Het is goed zo. Daarmee hoop ik wel dateh.... hoe zal ik het zeggen....het geklets minder wordt. Ik ben een voor stander van extern toezicht. De professionals en directie moeten het doen. Dat gebeurt nu.Vandaar dat ik die wijzigingen toejuich.' In al die commissies van de afge lopen jaren kwam jouw naam niet voor. Maar wel eind november 2011, in een interim-bestuur toen het bestuur van Uri Coronel was afgetreden. Waarom toen wel? 'Dat kwam plotseling. Op een avond, met een aftreden en dus de noodzaak voor tijdelijke plaatsvervangers. Er werd een beroep op ons gedaan en we hebben de schouders eronder gezet. Het overviel mij, en per soonlijk wilde ik daar niet voor weg lopen. Zo is dat gegaan. Ik ging naar de ArenA als leden raadslid en kwam midden in de nacht thuis als bestuurslid. Er was een goede cohesie. We heb ben ons strikt gehouden aan de afspraken: het standpunt van de ledenraad kenbaar maken in de Vergadering van Aandeelhouders, en het voorbereiden en leiden van de algemene ledenvergade ring op 22 december 201 I Terugkijkend was het wel leuk en leerzaam, maar toen we er middenin zaten, bepaald niet.' Tot slot Ernst, wat zou je nog willen zeggen? (na een lange stilte) 'Eh...tja, eh...dat Jan Buskermo len goed bezig is met het terug brengen van het verenigings- gevoel. Je lost niet alles op met een gehaktbal, een biefstuk en een kop koffie, maar ik denk wel dat bepaalde geledingen in de club dat wel vaker moeten doen. Alleen door goed met elkaar te blijven communiceren gaat het verenigingsbloed stromen en worden hopelijk opgelopen frustraties en littekens wegge nomen. Het woord zegt het al: we zijn een VER-ENI-GING, we moeten ons weer verenigen...!' Tijn Middendorp

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 2012 | | pagina 17