Erfgoed Comité Evenementencommissie Het afgelopen jaar was voor het Erfgoed Comité een succesvol jaar. Van veel Ajax-fans kregen we allerlei memorabilia uit onze historie. Beetje bij beetje wordt onze historie duidelijker en completer. Om het nog vollediger te maken kunt u er als lid, na een duik in de kast, vast nog wel het een en ander aan toevoegen! Ook voor de Ajax Experience is ons erfgoed van héél groot belang geweest. Honderden van onze foto's konden hiervoor gebruikt worden. De informatie over wedstrijden en spelers lag zo voor het grijpen in ons archief. U zult het zien als onderdeel van de Ajax Experience op het Rembrandtplein: Een historie in beeld waar iedere Ajacied met recht trots op zal zijn. Het scannen van ons fotoarchief vordert gestaag maar zal, gezien het grote aantal foto's, nog wel enkele jaartjes in beslag nemen. Ik kan u hierover melden dat wij hierbij steun krijgen van De Goeie Ouwe Tijd, met plantrekker Rodger Lahr in de hoofdrol. Verder kan ik u melden dat wij inmiddels zijn begonnen om in het archief een heuse Ajax-bibliotheek in te richten. Kortom, we zijn lekker bezig! De commissie kon gelukkig rekenen op steun en hulp van deAjacie- den Evert Vermeer, George Sweijen en Roel de Jong. Thijs Lindeman, voorzitter Samenstelling Erfgoed Comité Martin Hansen André Kraan Thijs Lindeman, voorzitter Jessica van Pijkeren Wim Schoevaart Hennie Schuurman Het afgelopen seizoen was, in navolging van het seizoen 2009/2010, wederom aan de magere kant als het gaat om evenementen in het kader van het verenigingsleven. Enerzijds het gevolg van toevalligheden en anderzijds het gevolg van het door de directiewege gevoerde beleid betreffende evenementen.We hebben echter ook moeten constate ren, dat de belangstelling van de leden in een aantal gevallen onder maats is. Deze constateringen hebben ertoe geleid, dat in het club nieuws van vorig jaar oktober openlijk de vraag is gesteld of er binnen afzienbare tijd nog wel een verenigingsleven is.Toevallig viel de publica tie samen met de reünie van de Bordjesclub, de eerste verenigings avond van het seizoen.Van veel zijden viel bijval te noteren. Het heeft ertoe geleid dat ook van directiewege interesse is ontstaan voor het probleem. Er is een notitie vervaardigd waarin een aanzet wordt gege ven om via nieuwe invalshoeken het verenigingsleven te stimuleren. Tegen het einde van het jaar werd het traditionele Sinterklaasfeest georganiseerd volgens het beproefde recept. Helaas moest het Dirk de Groot Gala, de afsluiting voor de amateurs aan het einde van de eerste seizoenshelft, voor de tweede achtereenvolgende keer worden geannuleerd vanwege barre weersomstandigheden. Het jaar 2010 werd afgesloten met de kerstbijeenkomst voor het personeel en vrij willigers op ons altijd sfeervol versierde sportpark de Toekomst. Na een koerswijziging in de opzet van de Nieuwjaarsreceptie in het seizoen 2009/201 I viel het bezoek fors terug. Met enkele nieuwe aan passingen is de interesse bij veel leden voor het bezoeken van de Nieuwjaarsreceptie begin dit jaar weer volledig hersteld. In vergelijking tot voorgaande jaren werd de vraag voor het houden van een ouderavond voor ouders van jeugdleden weer van binnenuit gesteld, een voorwaarde voor het organiseren van een succesvolle avond. Het enthousiasme van de staf uit de jeugdafdeling en leiders hebben ertoe geleid, dat de ouderavond zich dit keer mocht verheu gen in een redelijk hoge opkomst. De directie heeft in 2009 vastgesteld dat na de viering van het I 10- jarig bestaan van de vereniging in 2010, de verjaardag nog maar een maal in de vijf jaar wordt gevierd. Dit betekende dat in het seizoen 2010/201 I voor het eerst sinds lange tijd geen viering van de ver jaardag heeft plaats gevonden. Financiële commissie Roger van Boxtel (per 14-12-2010) Hein Blocks (per 14-12-2010) Ron Oudendijk (tot 14-12-2010) Kees Tim man (foto) Leo van Wijk Het seizoen wordt voor de jeugd traditioneel afgesloten met de vanenavond. Dat was ook dit keer weer het geval aan het eind van het afgelopen seizoen.Voor de amateurs hadden we een vergelijkbaar evenement. Door het enorme aantal mutaties aan het einde van het seizoen had het weinig zin om een collectieve bijeenkomst te organi seren. Het gebeurt nu op individuele basis per team. Als zich een kentering aftekent in de afnamen van het aantal mutaties, kan weer worden overwogen om te bekijken of het seizoen meer collectief kan worden afgesloten. Jan Buskermolen, voorzitter Samenstelling Evenementencommissie Wim Bohnenn Jan Buskermolen, voorzitter Ed Lefeber Johan Rietveld 54 AJAX JAARVERSLAG I JULI 2010 - 30 JUNI 2011

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 2011 | | pagina 56