Commissieverslagen Studie- en Begeleidingscommissie Inleiding Jur Ronner besloot in februari 2010 een punt te zetten achter zijn carrière. Na tien mooie jaren van hard werken was het genoeg. Het stokje werd overgedragen aan een nieuw gezicht. Ger Boer werd zijn opvolger. Het eerste jaar was een leerzaam, hectisch en bijzonder jaar. Het docententeam was ongewijzigd. Na enige leuke kennismakings gesprekken en een inwerkperiode o.l.v. Harry Poelgeest kon de studie begeleiding op 6 september beginnen. Studiebegeleiding Nieuwe inzichten en nieuwe uitgangspunten waren er de oorzaak van dat er langer en vaker werd getraind. De meeste selecties trainden twee keer per dag wat consequenties had voor het rooster. Het werd een loodzwaar programma; laat thuis, minder ruimte voor een sociaal leven en 's morgens vroeg weer op. Na een evaluatie werd besloten het trainingsprogramma te herzien en het aantal uren per dag terug te draaien.Vanaf eind januari werd het programma voor de selecties weer geroosterd tussen 14.00 en 19.00 uur. 135 spelers namen deel aan de studiebegeleiding. Opvallend was dat het aantal spelers van buiten Amsterdam was gestegen met 4 naar 67%. Studiebegeleiding bij Ajax houdt in: Het leren van studievaardigheden zoals plannen en organiseren, huiswerk op tijd maken en daar waar nodig bijles krijgen. Door in overleg met de mentoren een goede planning te maken, creëren de spelers extra tijd voor zichzelf. Organisatie studiebegeleiding Alle spelers die middelbaar of hoger onderwijs volgen worden inten- siefbegeleid door elf docenten. Zeven docenten zijn mentor en heb ben als extra taak 'de spelersbegeleiding'. Zij hebben contact met school en monitoren de spelers. De resultaten komen in het Spelers- VolgSysteem. De studie vindt plaats in eigen leslokalen op de Toekomst. Heel belangrijk was de constatering dat er een goede samenwerking tussen alle betrokkenen rondom de jeugdselecties is. Het teamoverleg was hiervan een voorbeeld. Doordat de jongens tijd en ruimte krijgen om te studeren lukt het de meesten om hun schoolloopbaan te com bineren met de Ajax-jeugdopleiding. De scholen verdienen alle lof voor hun medewerking. Taleninstituut De samenwerking met ons taleninstituut uit Haarlem werd aange scherpt. Het uitgangspunt om alle buitenlandse spelers in een zeer korte tijd de Nederlandse taal bij te brengen, zowel in de jeugdopleiding als in de selectie, werd weer leven ingeblazen; o.a. twee Denen, een Fin, een Koreaan en een Zwitser spraken in korte tijd goed verstaanbaar Nederlands. Daarnaast werd een cursus Spaans, als pilot aangeboden. Vervoer Alle bovengenoemde spelers vallen onder het begrip Studiebegeleiding. Studiebegeleiding houdt in dat ze op trainingsdagen van school worden opgehaald, trainen, eten, studeren en na afloop thuis worden afgezet. Alleen op die wijze is het mogelijk om de trainingen op tijd te laten beginnen en de jongens met een minimum aan tijdsverlies weer thuis te laten komen.WND Services, de vervoersfirma, heeft opnieuw goed werk verricht op het gebied van het vervoer en de communicatie daarover. Gastgezinnen In september zijn alle gastgezinnen bezocht. Naast kennismaken werden ook de gemaakte afspraken doorgenomen en soms herzien. Er was een stilte ontstaan doordat er weinig buitenlandse spelers bij Ajax speelden. Dat was voor de meeste gastgezinnen een kleine teleurstelling. In de loop van het seizoen nam het aantal spelers dat moest worden ondergebracht toe. Grotendeels stagespelers uit Polen,Tsjechië, Zweden, Brazilië en Zwitserland werden voor een korte periode bij de verschillende gastgezinnen ondergebracht.Tot slot werd een groots programma met de gastgezinnen gedraaid tijdens de Future cup voor BI-spelers uit Cape Town. Alle 24 Zuid Afrikanen kregen onderdak. Het was een geweldige week dankzij de medewerking van onze lieve gastfamilies. Eten Het eten was evenals voorgaande jaren ingeroosterd na de training of heenreis maar altijd voor de studie. Drie kwartier voor douchen, omkleden en eten is voldoende gebleken.Tijdens het eten waren veelal ook trainers en fysiotherapeuten aanwezig, wat de samenwer king en communicatie bevorderde. SVS Begin september zijn we geconfronteerd met de eerste resultaten van een jaar bouwen. Er was een mooi 'Spelers Volg Systeem' gebouwd. Maar met bouwen van versie 1.0 waren we er nog lang niet. Er zal nog veel langer ontwikkeld en gebouwd moeten worden conform de wensen vanuit de praktijk.Alle gegevens in één database opgeslagen is heel veel werk. De mentoren hebben veel werk verzet en inmiddels veel ervaring opgedaan. Zij waren de eersten binnen Ajax, die vanuit huis de database konden benaderen. Het thuiswerken is ideaal geble ken. Hopelijk is binnenkort het hele systeem benaderbaar en kunnen ook trainers en teammanagers vanuit huis de data up-to-date houden. Coördinatie De dagelijkse coördinatie van alle bovengenoemde zaken is in handen van ondergetekende. Deze veelzijdige taak heb ik kunnen klaren dankzij de medewerking van veel collega's werkzaam zowel op de Toekomst als in de ArenA. Samenwerking is niet alleen belangrijk op, maar zeker ook buiten het veld. Ger Boer, Coördinator Sociaal Maatschappelijke Begeleiding AFC Ajax Samenstelling Studie- en Begeleidingscommissie Dick Karremans, voorzitter JaapTielenburg TonTielenburg Rob Ombre Jur Ronner Ger Boer (Coördinator Sociaal Maatschappelijke Begeleiding AFC Ajax) 52 AJAX JAARVERSLAG I JULI 2010 - 30 JUNI 201 I

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 2011 | | pagina 54