Zaterdag 3 HHB mma Zaterdag Veteranen Drie keer is scheepsrecht.AI twee jaar op rij is in de reserve eerste klasse een kampioenschap gevierd. Dat smaakte naar meer. Al snel bleek bij de start van het nieuwe seizoen dat het moeilijk zou gaan worden.Vanaf het begin had het team te maken met vele blessures. Mede hierdoor wer den in de eerste helft van de competitie veel punten verloren. Na de winterstop werd de inhaal race ingezet met als eindresul taat: nacompetitie voor promo tie/handhaving. Hier werd aan deel genomen om een eventuele plaats in de reserve hoofd klasse veilig te stellen. Dat werd gereali seerd. i! MtUf.lUli ,1- 8 januari 2011: de Veteranen op bezoek in Hamburg ter ere van Horst Blankenburg. De Veteranen, met een steeds hogere gemiddelde leeftijd ondanks het aantrekken van twee 'jonkies', merkten al snel dat de 'de oude' mannen er harder aan zouden moeten trekken. De eer ste verlieswedstrijd na drie en een halfjaar werd een feit. Het diepte punt lag aan het einde van de competitie tegen ZOB. Bij winst kon het vijfde kampioenschap op rij worden bijgeschreven, maar helaas werd deze wedstrijd verlo ren. Het hoogtepunt was het uit stapje naar Hamburg waar een afscheidswedstrijd werd gespeeld tegen de collega's van HSV ter ere van Horst Blankenburg, die in de jaren zeventig met Ajax tweemaal de Europa Cup I won. Marjon van Nielen, secretaris 22 1 AJAX JAARVERSLAG I JULI 2010 - 30 JUNI 201 I

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 2011 | | pagina 24