Zaterdag-seniorenvoetbal Zaterdag I Zaterdag 2 22 januari 2011 Ajax Zaterdag I - Breukelen I Met de invoering van de Top klasse was de ambitie van de Zaterdag I voor dit seizoen nog groter om te promoveren naar de hoofdklasse. Vanuit Ajax werd budget vrijgemaakt, met de bedoeling goede voetballers aan te trekken om zodoende in de eerste klasse uit te komen.Voor het vierde jaar, onder leiding van Constantijn Schouten, ging het eerste team vol vertrouwen van start. Helaas, het team heeft de doelstelling niet kunnen realise ren en eindigde in de competitie teleurstellend op de 7e plaats i tract. Na een strenge selectie ging de Zaterdag 2 met een jong team veel belovend van start. Dat het een moeilijk seizoen ging wor den, bleek al vroeg in de compe titie. De vriendschappelijke wedstrijden werden met overtui gende cijfers gewonnen, maar dat leverde geen punten op. Het eindresultaat was zeer teleurstel lend te noemen. De nacompetitie was een feit. Mede dankzij de Zaterdag 3 was handhaving gewaarborgd, daar de beslissings wedstrijd voor een plaats in de reserve hoofdklasse tussen de Zaterdag 2 en 3 zou gaan. AJAX JAARVERSLAG I JULI 2010 - 30 JUNI 2011 21

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 2011 | | pagina 23