De Ajax-jeugd in de 'Gym 'Ja, dat denk ik wel ja. Er zijn gewoon veel meer verschillende trainers.Techniektrainers, loop trainers, keeperstrainers. De begeleiding is beter. Maar het grote verschil met ons is: wij maakten meer uren.Waarom? Omdat wij buiten speelden. En dat doet deze jeugd natuurlijk veel minder.' Wot is de meerwaarde van buiten spelen? 'Dan ben je altijd met een bal bezig. Je maakt gewoon meer uren. Alleen doe je het dan in je eigen ritme, in je eigen tempo. En niet in het tempo van een trainer. Ik denk dat je vijf, zes uur per dag met een bal bezig kan zijn. Daarin kun je van alles doen: een balletje hooghouden, aanne men, draaien, kappen, één-tegen- één vormpjes, noem maar op. Dat deden wij vroeger. Op school speelde je in de pauze al met een bal.Vervolgens kwam je uit school, ging je voetballen, en als je dan klaar was ging je naar Ajax toe om te trainen. Dus je was drie, vier, misschien wel vijf uur met een bal bezig. En als wij in het weekend gevoetbald hadden, ging je daarna op de club of thuis verder voetballen. Dat is allemaal minder geworden. Nu is het alle maal veel meer georganiseerd. Ze verliezen ook veel tijd met reizen van school en naar huis. Daar hadden wij minder last van.' Het afgelopen (halfjaar is er veel kritiek geweest op de jeugdoplei ding. Wat vind jij van de huidige staat van de jeugdopleiding? 'De nieuwe structuur vind ik heel goed, zoals ze het nu gaan doen. Vorig jaar zaten er ook nog veel meer andere dingen bij naast voetballen, waardoor in mijn ogen het voetballen eigenlijk een beetje te weinig aandacht kreeg. Nu wordt het aandachtspunt meer naar het voetballen verzet.' Andere dingen? Zoals? 'Judotraining bijvoorbeeld.Valtrai- ning is op zich belangrijk; dat je goed doorrolt als je valt en niet op een rare manier op je snuf ferd gaat. Prima. Maar daar hoef je niet een hele judotraining voor te doen, dan doe je een kwar tiertje valtraining op het veld in plaats van dat je een uur lang met een judopak aan elkaar over de schouders staat te gooien. Je hoeft geen judoka te worden, je moet voetballer worden. Daar naast waren er op een gegeven moment ook allerlei specifieke programma's, voor kracht en coördinatie bijvoorbeeld, waardoor er soms maar een uur tje voetbal overbleef. Dat is toch echt te weinig. Het belangrijkste is namelijk je technische vaardig heid. Dat je goed kan voetballen. Dat moet nummer één blijven. Je moet niet te veel op allerlei andere dingen focussen. Die jon gens moeten eerst kunnen voet ballen. Daarna kun je gaan kijken wat je ze nog extra kan bieden. Maar dat mag nooit ten koste gaan van het voetballen. Dat zo'n jongetje straks wel heel sterk is door een bepaald krachtpro gramma, maar die bal niet meer aan een medespeler kan geven, dat is zonde. Ik denk dat je daar niet in moet doorslaan.Vernieu- wen en innoveren is perfect, maar het moet wel als doel heb ben het voetbal beter te maken.' Jan-Matthijs Harderwijk AJAX JAARVERSLAG I JULI 20 10 - 30 JUNI 201 I 15

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 2011 | | pagina 17