BESTUUR Op I juli 1999 was het Bestuur als volgt samengesteld: Voorzitter M. van Praag Bestuurslid Commerciële Zaken J.S. Ellerbroek Bestuurslid Financiële Zaken A.L. van Os Bestuurslid Technische Zaken H.P.J. Henrichs Bestuurslid Jeugd- en Amateurzaken D. Feldmann Per 26 oktober 1999 was de voorzitter aftredend; bij acclamatie werd hij herkozen. Zoals reeds vermeld heeft Hennie Henrichs zijn functie per 12 maart 2000 neergelegd. LEDENRAAD Op I juli 1999 was de ledenraad als volgt samengesteld: 1. F.M.Andriese 2.A.R. Been sr. 3. H.G.M. Blocks 4.T. Bogaard 5. H. Bosschieter 6. H. Bijvank 7. M.U. Coronel 8.W.P. Deegen 9. J. van Dijk 10. C.A. van Eijden I I .Th. de Groot I2.J.L. Leeuwendaal 13. M. Middendorp 14. K. Nuninga 15. C. van Oevelen 16. R.C. Ombre 17. R.G. Oudendijk 18. D.H. Schoenaker 19. H.A. Smolders 20. E. vanThijn 21.T.Tielenburg 22. K.G.A.Timman 23. L.M. van Wijk 24. R. van Zoest Aan de beurt van aftreden waren dit jaar de volgende leden: F.M.Andriese, H.G.M.Blocks, W.P.Deegen, C.A. van Eijden, J.L.Leeuwendaal, E.van Thijn, L.M.van Wijk, en R.van Zoest. Op de heer Deegen na zijn alle heren herkiesbaar Voorts is door de leden C.J.Geelhuizen en J.van Drecht kandidaat gesteld de heer G.van Mourik. Door de enige kandidaatstelling van Van Mourik en de 7 herkiesbare leden hoeft er geen stemming plaats te vinden en zijn allen voor 3 jaren gekozen. 7

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 2000 | | pagina 9