en W.F. Schoevaart (secretaris om de vierde reünie in "De Toekomst" mee te maken. Louis v.d.Vuurst maakte diverse foto's van deze 55 ste bijeenkomst. Jan Neefjes verwelkomde het hele gezelschap en in het bijzonder de gasten met een welgemeende speech. Ruud Verschoor en Hans Koggink, met hun staf, hadden wederom voor een prima maaltijd gezorgd. Ook het duo Michael van Praag - Uri Coronel zorgden er weer voor dat de stemming uitstekend was.Tevens was er een ernstig woord van de voorzitter, hij appeleerde aan de eenheid die fundament moet blijven van de club. Er werd gedronken, gegeten, gepraat over de goede oude tijden en de toekomst, luidke- Is gezongen, o.m. het bordjesclublied van Trie - Trac Jan Schoevaart Ook de gezellige achtergrondmuziek droeg een steentje bij aan deze avond. Een en ander viel zeer in de smaak bij de Bordenmannen.Tegen middernacht keerde men huiswaarts na een bijzonder geslaagde avond. Dank namens het Bestuur aan het Bordjesclubcomité en tot ziens omstreeks 18 maart 2001 Hieronder volgt een opgave van het aantal leden tijdens het seizoen 1999-2000, gesplitst per categorie: Werkende leden 337 Ondersteunende leden 257 Junioren A 34 Junioren B 38 Junioren C 35 Junioren D 32 Junioren E 33 Hieronder volgt de gebruikelijke opgave van de leden die sinds de oprichting van de ver eniging werden benoemd tot erevoorzitter, erelid of lid van verdienste: EREVOORZITTERS H.D. Dade H. Nzn. 191I - 1940* 1943 - 1957* 1958 - 1975* 1978 - 1987* W.F. Egeman M.J. Koolhaas J. van Praag ERELEDEN LEDEN VAN VERDIENSTE 1F. Stempel* 2. H.D. Dade H. Nzn* 3. C.C. Holst* 4. L.W. van Vliet* 4. K. Kooiman 1. H. Delsen* 2. F.W. de Haan* 3. H. Hordijk* 5

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 2000 | | pagina 7