AMSTERDAMSCHE FOOTBALL CLUB AJAX JAARVERSLAG VAN HET SECRETARIAAT OVER HET VERENIGINGSJAAR I JULI 1999 TOT EN MET 30 JUNI 2000 Inleiding blz. Index blz. Algemeen blz. Erevoorzitters, Ereleden, Leden van Verdienste blz. Bestuur blz. Ledenraad blz. Vergaderingen blz. Betaald Voetbal blz. PTT-Telecompetitie blz. Amstel Cup blz. Europees Voetbal blz. Historisch overzicht Betaald Voetbal Ie elftal blz. Contractspelers blz. Ned. Elftal, Olympisch elftal blz. Ajax 2 blz. Jeugdopleidingen blz. Amateur-Seniorenvoetbal blz. Evenementencommissie blz. Studie- en begeleidingscommissie blz. Medewerkers blz. Sponsoring blz. Ondernemingsraad blz. Buitenlandse deelnemingen blz. Verzekeringen blz. Slotbeschouwing blz. I 2 3 5 7 7 9 31 32 34 34 35 37 39 39 42 52 55 56 59 63 64 64 64 66

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 2000 | | pagina 4